Яворська Г. Х. Методика формування базових компетентностей майбутніх правознавців

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 84-89.

Галина Харлампіївна Яворська,
доктор педагогічних наук,
професор кафедри загальногуманітарних дисциплін,
Міжнародний гуманітарний університет,
вул. Фонтанська дорога, 33, м. Одеса, Україна
 


МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ


АНОТАЦІЯ:

Авторка статті, розкриваючи методику формування базових компетентностей майбутніх юристів (форми, методи, засоби), визначає найбільш ефективні підходи (герменевтичний, компетентнісний) до реалізації означеної проблеми, розмежовує діяльність студентів-майбутніх юристів на навчальну, навчально-професійну і квазіпрофесійну.  


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

компетентності, базові компетентності, юристи-правознавці, підходи (герменевтичний, компетентнісний), діяльність (навчальна, навчально-професійна і квазіпрофесійна).   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Вербицкий А. А. Психолого-педагогические особенности контекстного обучения / А. А. Вербицкий. – М. : Знание, 1987. – 124 с.
2.Ильязова М. Д. Компетентностный подход к результатам высшего образования: анализ, сущность, реализация / М. Д. Ильязова. – Астрахань : Изд-во АГТУ, 2006. – С. 72.
3.Новиков А. М. Методология учебной деятельности / А. М. Новиков. – М. : Эгвес, 2005. – 176 с.
4.Сатохіна Н. І. Розуміння у здійсненні права : герменевтичний вимір : дис… кандидата юрид. наук : 12.00.12 / Н. І. Сатохіна. – Х., 2010. – 185 с.
5. Леви Э. Х. Введение в правовое мышление / Э. Х. Леви. – М. : Наука, 1995.– 115с.
6.Яворська Г. Х. Педагогіка для правників : навчальний посібник / Г. Х. Яворська. – К. : Знання, 2005. – 325 с.
7. Положення про Координаційну раду молодих юристів України : Наказ Міністерства юстиції України від 27.09.2007 № 835/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show.
 
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory