Кічук Н. В. Управління ризиками як комплексна діяльність сучасного вишу

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 80-83.

Надія Василівна Кічук,
доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет,
проспект Суворова, 77, м. Ізмаїл, Україна
 


УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК КОМПЛЕКСНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ВИШУ


АНОТАЦІЯ:

У статті охарактеризовано ризики сучасного вищого навчального закладу, обгрунтовано доцільність системного і комплексного управління ними, розкрито ризики вишу, що впливають на якість підготовки фахівців, представлено інструменти ідентифікації ризиків (внутрішній аудит, акредитація, оцінка).  


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

ризик, управління, управління ризиками, вищий навчальний заклад, ризики вишу   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Алавердов А. Р. Управление персоналом : учеб. пособие / А. Р. Алавердов. – М. : Маркет ДС, 2009. – 304 с.
2.Капустина Н. В. Риски управления персоналом / Н. В. Капустина / Экономика образования. – 2008. – № 4. – С. 139-142
3.Цветкова И. И. Классификация кадровых рис- ков / И. И. Цветкова / Экономика и управление. – 2009. – №6. – С. 38-43
 
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory