Керекеша О. В. Введення системи наскрізного навчання іноземній мові в ОНЕУ

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 70-74.

Ольга Владиславівна Керекеша,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов,
Одеський національний економічний університет,
вул. Преображенська, 8, м. Одеса, Україна
 


ВВЕДЕННЯ СИСТЕМИ НАСКРІЗНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються переваги застосування системи наскрізного вивчення іноземної мови при роботі зі студентами-майбутніми економістами у ВНЗ. Автор обґрунтовує переваги такої системи. Також продемонстровано важливість формування готовності студентів до міжкультурних комунікацій. Стаття може бути корисною для викладачів іноземної мови у немовних ВНЗ, а також науковцям, які займаються вдосконаленням сучасної системи вищої освіти.  


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

система наскрізного вивчення іноземної мови, міжпредметні зв’язки, готовність до міжкультурних комунікацій у загальноєвропейському професійному середовищі.   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Керекеша О. В., Барабаш Ю. Г. Інтерактивна авторська технологія на допомогу роботі у літній мовній школі / О. В. Керекеша, Ю. Г. Барабаш // Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 9. – Полтава. – 2012. – Серія «Педагогічні науки». – С. 88-92.
2. Керекеша О. В. Формування оціннорефлексивної самостійності майбутніх економістів у процесі фахової підготовки : монографія / О. В. Керекеша. – Одеса : ВД «Білка», 2015. – 167 с.
3. Водяницька І. І. Модель науково-методичної роботи випереджаючій освіти для сталого розвитку [Електронний ресурс] / І. І. Водяницька. – 2011. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/ 25047/.
4. Наскрізне навчання [Електронний ресурс] // Інноваційна діяльність. – Режим доступу : https://sites.google.com/site/innovacijnadialnist/naskrizne -navcanna.
 
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory