Шафран (Короп) О. А. Про стан роботи дошкільних навчальних закладів щодо формування у дітей старшого дошкільного віку умінь і навичок аудіювання

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 54-59.

Олеся Анатоліївна Шафран (Короп),
аспірант кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти,
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди,
вул. Сухомлинського 30, м. Переяслав-Хмельницький, Україна


ПРО СТАН РОБОТИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ УМІНЬ І НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ


АНОТАЦІЯ:

У статті висвітлено реальний стан роботи дошкільних навчальних закладів щодо формування у дітей старшого дошкільного віку умінь і навичок аудіювання. З цією метою було проведено анкетування вихователів та бесіди з ними, спостереження за навчально-виховним процесом у дошкільних навчальних закладах, вивчено та проаналізовано робочі плани і конспекти занять, здійснено аналіз змісту дитячих хрестоматій для читання у дошкільних навчальних закладах.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

аудіювання, уміння і навички аудіювання, сприймання мовлення, розуміння мовлення, мовленнєва діяльність. 


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища шк., 2007. – 542 с.
2. Калмикова Л. О. Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку : [моно- графія] / Л. О. Калмикова. – К. : Фенікс, 2008. – 497с.
3. Крутій К. Л. Розвиток почуття мови у дітей засобами штучних текстів (на матеріалі лінгвістичної казки Л. С. Петрушевської) / К. Л. Крутій // Психолінгвістика [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О. М. – 2014. – Вип. 15. – С. 215-226
4. Kharchenko N. V. Development in Preschoolers of Skills in Listening and Producing Expressionconsiderations / N. V. Kharchenko // Psycholinguistics [collection of scientific works State Higher Educational Establishment «Pereyaslav-Khmelnytskyi state pedagogical university named after Hryhoriy Skovoroda»]. – Pereyaslav-Khmelnytskyi : «Видавництво КСВ». – 2015. – Vol. 17. – P. 143-155.
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory