Буховець Б. О. Ефективність проведення корекційних розвиваючих занять методом Бобат для дітей дошкільного віку з ураженням ЦНС із урахуванням гендерних особливостей

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 47-54.

Божена Олегівна Буховець,
аспірант кафедри теорії та методики фізичного виховання,
лікувальної фізкультури та спортивної медицини,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна 


ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ КОРЕКЦІЙНИХ РОЗВИВАЮЧИХ ЗАНЯТЬ МЕТОДОМ БОБАТ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З УРАЖЕННЯМ ЦНС ІЗ УРАХУВАННЯМ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено проблемі визначення ефективності застосування методу Бобат як основної методики корекції психофізичного стану дітей дошкільного віку з ураженням центральної нервової системи, враховуючи гендерні особливості. Для оцінки ефективності проведення корекційних розвиваючих занять методом Бобат із урахуванням гендерних особливостей було розроблено та використано власну адаптовану шкалу «Карта – тест рухових можливостей дітей від 3місяців до повноліття», яка визначає основні етапи психомоторного розвитку дитини. Враховуючи універсальність, доступність та інформативність цього тесту стало можливим оцінити ефективність застосування методу Бобат у корекції психофізичного стану дітей дошкільного віку з ураженням центральної нервової системи.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психомоторний розвиток, діти дошкільного віку, метод Бобат, центральна нервова система, корекційні розвиваючі заняття.  


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Бадалян Л. О. Дитячі церебральні паралічі / Л. О. Бадалян, Л. Т. Журба, О. В. Тимоніна. – К. : Здоров’я, 1988. – 328 с.
2 Бєсєда В. В. До питання оцінки фізичної підготовленності дітей дошкільного віку / В. В Бєсєда, О. П. Романчук // Зб. наук. Праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Медо- бори, 2012. – №29(2). – С. 237-243.
3.Бобат К. Моторні дефекти у пацієнтів з церебральним паралічем / К. Бобат. – Cаффолк: Вільна преса,1966. – 56 с.
4.Бобат-концепція. Теорія та клінічна практика в неврологічній реабілітації. – Нижній Новгород: Кирилиця, 2013. – 320 с.
5.Бочарова М. Деякі питання диференційованого підходу у фізичному вихованні хлопчиків і дівчаток / М. Бочарова// Дошкільна виховання. – Київ : Світич, 2005. – №12. – С. 72-75.
6.Буховець Б. О. Бобат терапія в корекції психо-моторного розвитку дітей з органічними ураженнями / Б. О. Буховець // Наука і освіта. – Одеса: наук.практ. журн. Півд. наук. Центру НАПН України, 2014. – № 8. – С. 30-35.
7.Дамулін В. В. Психогеннірухові порушення / В. В. Дамулін, Є. Н. Яворська, О. Є. Ратбиль // Неврологічний журнал. – М. :Медицина, 2007. – № 2. – С. 65-68. 8.Колкер І. А. Дитячі Цербральні параліч: Інструментальна діагностика. Лікування / І. А. Колкер, В. Є. Михайленко, І. П. Шмакова. – Одеса: Пласке ЗАТ, 2006. – 312 с.
9.Міщук Т. Чи буде в Україні надаватися послуга «раннє втручання» / Т Міщук // НейроNews. Хвороби дитячого віку в психіатрії та неврології. – Київ: Аванпост- Прим, 2011. – №5 (3). – С. 4-10.
10.Ненсі Р. Фінні Дитина з церебральним паралічем. Допомога. Догляд. Розвиток. Книга для батьків / Р. Ненсі. – М. : Теревінф, 2009. – 330 с.
11.Осокіна Т. І. Фізична культура в дитячому саду / Т. І. Осокіна. – М. : Просвіта, 1986. – С. 38-40.
12.Робєнеску Н. Нейромоторне перевиховання / Н. Робенеску. –Бухарест: ЄТМ, 1972. – 268 с.
13.Романчук О. П. Методичні аспекти проведення та організації масажної гімнастики у ранньому віці  /  О. П. Романчук,  В. В. Бєсєда  //  Медична реабілітація,     курортологія, фізіотерапія. – К.: 2009. – № 4 (60). – C. 37-40.
14.Сапін М. П. Анатомія та фізіологія людини (з віковими особливостями дитячого організму): Навчальний посібник для студентів середовищ. пед. навч. Закладів / М. П. Сапін, В. І. Сівоглазов. – М.: Академія, 1997. – С. 52-56.
15.Тарасун В. В. Психолого-педагогічна допомога дітям перед дошкільного віку з особливостями в розвитку: напрями реалізації. Монографія / В. В. Тарасун.– К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2012. – 412 с.
16.Forssberg H. Impaired grip–lift synergy in children with unilateral brain lesions / H. Forssberg, A. C Eliasson // Brain. – 1999. – №6. – P.1157–1168.
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory