Буховець Б. О. Контроль психофізичного розвитку дітей під час корекції рухових порушень

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 11-17.

Божена Олегівна Буховець,
аспірант кафедри теорії та методики фізичного виховання,
лікувальної фізкультури та спортивної медицини,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна


КОНТРОЛЬ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ПІД ЧАС КОРЕКЦІЇ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено проблемі визначення ефективності застосування методу Бобат як основної методики корекції психофізичного стану дітей з руховими порушеннями. Враховуючи недоліки пропонованих тестів, було адаптовано і впроваджено детальну шкалу оцінки психомоторного розвитку дітей «Карта-тест рухових можливостей дітей» разом з опробуванням Мюнхенської діагностичної картки розвитку психічних якостей та моторних можливостей дітей. Основою эксперименту стала оцінка елементарних рухових навичок в окре- мих положеннях та визначення істинного психофізичного віку на початку та наприкінці курсу проведення ко- рекційних розвиваючих занять методом Бобат. Ураховуючи універсальність, доступність та інформатив- ність цих тестів, стало можливим якісно оцінити етапи психомоторного розвитку та формування психічних якостей з визначенням істинного психофізичного віку дітей з руховими порушеннями 3-4 років. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

метод Бобат, Мюнхенська діагностика, психомоторний розвиток, діти дошкільного віку, рухові порушення.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Архипова Є .Ф. Логопедична работа з дітьми ран- нього віку / Є. Ф. Архіпова. – М. : Астрель, 2007. – 224 с.
2. Бадалян Л. О., Журба Л. Т., Тимоніна О. В. Ди- тячі церебральні паралічі / Л. О. Бадалян, Л. Т. Журба, О. В. Тимоніна. – К: Здоров’я, 1988. – 328 с.
3. Бобат К. Моторні дефекти у пацієнтів з цереб- ральним паралічем / К. Бобат. – Cаффолк: Вільна преса,1966. – 56 с.
4. Бобат-концепція. Теорія та клінічна практика в неврологічній реабілітації. – Нижній Новгород: Кири- лиця, 2013. – 320 с.
5. Буховець Б. О. Бобат терапія в корекції психо- моторного розвитку дітей з органічними ураженнями / Б. О. Буховець // Наука і освіта. – Одесса: наук.-- практ. журн. ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2014. – № 8. – С. 30-35.
6. Глущенко М. М. Фізична підготовленість дітей із ураженнями ЦНС при використанні дихальних вправ на тлі масажної гімнастики / М. М. Глущенко, В. В. Бєсєда, О. П. Романчук // Наука і освіта. – Одес- са : наук.-практ. журн. ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2013. – №4. – С. 102-105.
7. Ненсі Р. Фінні Дитина з церебральним паралі- чем. Допомога. Догляд. Розвиток. Книга для батьків / Н. Р. Фінні. – М: Теревінф, 2009. –330 с.
8. Робєнеску Н. Нейромоторне перевиховання / Н. Робенеску. – Бухарест: ЄТМ, 1972. – 268 с.
9. Тарасун В. В. Психолого-педагогічна допомога дітям перед дошкільного віку з особливостями в роз- витку: напрями реалізації. Монографія / В. В. Тарасун. – К.: Видавництво Національного педа- гогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2012. – 412 с.
10. Романчук О. П., Бєсєда В. В. Методичні аспек- ти проведення та організації масажної гімнастики у ранньому віці / О. П. Романчук, В. В. Бєсєда // Меди- чна реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – К.: 2009. – № 4. – C. 37-40.
11. Хельбрюкте Т. Мюнхенська функціональна ді- агностика / Т. Хельбрюкте. – Мінськ: Відкиті двері, 1997. – 209 с.
12. Celnik, P. Somatosensory stimulation enhances the effects of training functional hand tasks in patients with chronic stroke // Archives of Physical Medicine and Rehabilitation / P. Celnik, F. Hummel, L. G.Cohen. – United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd 2007. –1369 р.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory