Гільман А. Ю. Емпіричне дослідження особливостей саногенного мислення студентської молоді

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 92-97.

Анна Юріївна Гільман,
викладач кафедри психології та педагогіки,
Національний університет «Острозька академія»,
вул. Семінарська 2, м. Острог, Україна
 


ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ САНОГЕННОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 


АНОТАЦІЯ:

У статті описано результати констатувального етапу дослідження саногенного мислення у студентської молоді. Автором визначено переважаючий тип мислення у студентів, досліджено рівень наполегливості та самовладання як вольових характеристик, виявлено рівень рефлексивності як особистісної особливості, ха- рактеристики опірності до стресу та нервово-психічну стійкість у студентів тощо. Проаналізовано взаємозв’язки саногенного мислення із показниками за шкалами «ригідність», «мотивація на досягнення успіху», «опірність стресу», «рефлексивніть». 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

саногенне мислення, патогенне мислення, рефлексивність, ригідність, опірність стресу, нервово-психічна стійкість, вольова саморегуляція, мотивація, тип емоційної реакції, тривожність, смисложиттєві орієнтації, психологічне благополуччя, студентська молодь.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.
2. Гільман А. Ю. Саногенне мислення як чинник протидії емоційного стресу в навчальній діяльності студента / А. Ю. Гільман // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.30. – С. 43-50
3. Крайнова Ю. Н. Саногенное мышление против негативных переживаний [Текст] / Ю. Н. Крайнова // Психология здоровья и личностного роста. – 2010. – №4. – С. 58-74
4. Морозюк С. Н. Саногенный стиль мышления. Управление эмоциями. «Обида». Модульно-кодовое учебное пособие в мобильной системе обучения КИП-М к циклу курсов по бесконфликтной адаптации и саморазвитию личности / С. Н. Морозюк, Е. В. Ми- рошник. – М.: 2006. – 102 с.
5. Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности / Ю. М. Орлов. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.
6. Орлов Ю. М. Оздоравливающее (саногенное) мышления. Серия: Управление поведением, кн. 1. – 2-е изд. исправленное / Ю. М. Орлов. – М.: Слайдинг, 2006.
7. Титаренко Т. М. Життєві завдання особистості як соціально-психологічний чинник моделювання майбутнього / Т. М. Титаренко // Наукові студії із соціальної та політичної психол.: зб. статей / АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2007а. – Вип. 16(19). – С. 304-311.
8. Пасічник І. Д. Мислення як предмет психології / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип.25. – С. 3-9.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory