Черняк С. Г. Виховання в контексті інтересів суспільства доби Середньовіччя

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 57-61.

Сергій Геннадійович Черняк,
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу
законодавчих розробок і проблем фінансування культури,
Український центр культурних досліджень,
вул. І. Мазепи, 21, м. Київ, Україна
 


ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІНТЕРЕСІВ СУСПІЛЬСТВА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено проблемі виховання особистості в контексті інтересів суспільства доби Середньовіччя. Автор на засадах ретроспективного логіко-системного аналізу висвітлює види виховання періоду феодалізму, акцентує увагу на питанні освіти жінок. Не залишено поза увагою дослідника активний розвиток виховного потенціалу українського народу епохи Київської Русі.   


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

виховання, суспільство, Середньовіччя, освіта, Київська Русь.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Золотухіна С. Т. Розвиток ідей виховуючого навчання в історії педагогічної думки та в практиці України: [Навч. посіб.] / С. Т. Золотухіна. – Х.: ХДПУ, 1994. – 108 с.
2. Иванов К. А. Средневековый замок и его оби- татели в эпоху процветания рыцарства / К.А. Иванов. – СПб.: Учеб. маг., 1894. – 79 с.
3. Ізборник Святослава (1073) // Історія української школи і педагогіки: [Хрестоматія] / Упо- ряд. О. О. Любар; За ред. В. Г. Кременя. – К.: Знання, 2003. – С. 35-37.
4. Історія української школи і педагогіки: [Навч. посіб.] / За ред. О.О. Любара. – К.: Знання, 2003. – 450 с.
5. Кравець В. П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва: [Навч. посіб.] / В. П. Кра- вець. – Тернопіль: Тернопіль, 1996. – 436 с.
6. Курляк І. Є. Загальний огляд історичного роз- витку зарубіжної освіти (від найдавніших часів до ХІХ століття): [Навч.-метод. посіб.] / І. Є. Курляк. – Львів, 2000. – 70 с.
7. Левківський М. В. Історія педагогіки / М. В. Левківський. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 359 с.
8. Любар О. О. Історія педагогічної думки і освіти в Україні. – Частина друга: Княжа доба / О. О. Любар, Д. Т. Федоренко. – К.: ІСДО, 1994. – 128 с.
9. Любар О. О. Історія української педагогіки: [Навч. посіб.] / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К.: ІЗМН, 1999. – 355 с.
10. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: [Навч. посіб.] / Л. А. Медвідь. – К.: Вікар, 2003. – 335 с.
11. Мельничук О. С. Історія педагогіки України: [Навч. посіб.] / О. С. Мельничук. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2001. – 179 с.
12. Пилипчук О. Я. Історія науки та освіти в Україні: (Найдавніші часи – перша третина ХХ ст.): [Навч. посіб.] / О. Я. Пилипчук, О. Ф. Коновець, Л. П. Яресько. – К.: Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 80 с.
13. Повість врем’яних літ // Історія української школи і педагогіки: [Хрестоматія] / Упоряд. О. О. Любар; За ред. В. Г. Кременя. – К.: Знання, 2003. – С. 34-35.
14. Поучення Володимира Мономаха // Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки / За заг. ред. С. А. Литвинова. – К.: Радянська школа, 1961. – С. 10-11.
15. Сбруєва А. А. Історія педагогіки у схемах, кар- тах, діаграмах: [Навч. посіб.] / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна. – Суми: СумДПУ, 2000. – 208 с. 16.Слово про закон і благодать // Історія української школи і педагогіки: [Хрестоматія] / Упо- ряд. О. О. Любар; За ред. В. Г. Кременя. – К.: Знання, 2003. – С. 38-39.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory