Випуск №4, 2016

Титульна Сторінка

ЗМІСТ   

Татарнікова А. А.

Педагогічні умови формування професійної компетентності фахівців-музикантів з арт-менеджменту

5

Гузун С. А.

Мультимедійні технології викладання дисципліни «Анестезіологія і реаніматологія» у студентів медичного училища

11

Бочевар А. Г.

Реалізація моделі формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами мультимедійних технологій

16

Yan Yuan

Creative activity as a method of organizing future music teachers’ self-preparation for teaching practice

21

Черненко Н. М., Вороненко О. В.

Управління вищим навчальним закладом у сучасних умовах

25

Геркерова А. М.

Культурная карта Европы глазами студентов факультета иностранных языков

30

Черняк С. Г.

Виникнення та розвиток виховання у світовій цивілізації

39

Буховець Б. О.

Ефективність проведення корекційних розвиваючих занять методом Бобат для дітей дошкільного віку з ураженням ЦНС із урахуванням гендерних особливостей

47

Шафран (Короп) О. А.

Про стан роботи дошкільних навчальних закладів щодо формування у дітей старшого дошкільного віку умінь і навичок аудіювання

54

Рой С. Д.

Індивідуальні освітні траєкторії як засіб підвищення інформаційної культури майбутніх учителів

59

Заволока С. І.

Впровадження новітніх технологій у процес навчання іноземної мови (на прикладі французької мови)

65

Керекеша О. В.

Введення системи наскрізного навчання іноземній мові в ОНЕУ

70

Остапчук Н. О.

Реалізація компетентнісного підходу до навчання інформатики в початковій школі

74

Кічук Н. В.

Управління ризиками як комплексна діяльність сучасного вишу

80

Яворська Г. Х.

Методика формування базових компетентностей майбутніх правознавців

84

Cao Hongkai

Ability to Conduct a Chorus as an Element of Professional Competence of a Teacher

90

Баламутова Н. М., Ширяева С. В.

К вопросу совершенствования методологии обучения плаванию студентов с боязнью воды

96

Бачинська Н. В.

Динаміка показників загальної і спеціальної фізичної підготовки акробатів у процесі багаторічного вдосконалення

100

Башавець Н. А.

Сучасні особливості педагогічного процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів і рекомендації щодо його вдосконалення

105

Бобро Е. В., Неделев С. Д.

Возможность использования природных адаптогенов при интенсивных физических нагрузках

111

Бондаренко О. В., Клищук А. С.

Ритмопластическая гимнастика как средство развития гибкости студентов

117

Дроздова К. В.

Формування ціннісного ставлення до здорового способу життя у молодших школярів

120

Ігнатенко С. О.

Формування мотивації студентів до самостійних занять фізичною культурою

125

Лутовинов Ю. А.

Зависимость физического развития от физической подготовленности в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов

131

Лутовинов Ю. А.

Объем тренировочной нагрузки по характеру работы в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов

135

Луценко Л. С., Бодренкова І. О., Мошенська Т. В.

Функціональне тренування з жінками першого зрілого віку, які займаються аеробікою

139

Небож В. Т.

Основи теорії та практики розвитку швидкісно-силових якостей у спортивній підготовці легкоатлетів-метальників

145

Никифорова Л. А.

Професійна культура майбутніх учителів фізичного виховання

149

Осипенко Е. В.

Морфометрическая характеристика учащихся i ступени образования г. Гомеля

155

Осипенко Е. В.

Оценка эффективности авторской программы физкультурно-оздоровительных занятий с учащимися I ступени образования в группах продленного дня

162

Остапчук Н. О.

Реалізація компетентнісного підходу до навчання інформатики в початковій школі

170

Петренко Г. В.

Застосування елементів нових видів спортивних ігор у фізичному вихованні як дієвий засіб популяризації спорту й розвитку фізичної підготовленості дітей 5-6 років

176

Подгорна В. В.

Використання засобів фізичного виховання в навчально-корекційному процесі у школярів із порушеннями мовлення

183

Тодорова В. Г.

Значення хореографічної підготовки у видах спорту зі складною координацією

188

Химаков В. В.

Функциональный профиль нервно-мышечного аппарата легкоатлетов различной квалификации

193

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.