Випуск №8 Наука і Освіта 2011 рік

Зміст

Педагогіка

 

Аннєнкова І. П.  Критерії і показники якості освіти у ВНЗ. 

4

Авраменко Б.В. Культура речи учителя

8

Блощинський І. Г., Яремчук І. А. Історія створення дистанційного навчання у країнах світу

11

Бойченко О. В. Шляхи вдосконалення документообігу у ВНЗ.

15

Боркач Є. І. Науково-дослідна робота в закарпатському угорському колегіумі імені Ілони Зріні

17

Бурцева І. І. Участь як процес поступового формування особистісних  цінностей студентів класичного ВНЗ

 21

Воробйова Є. В., Резнік С. М.  Організація якісної підготовки менеджерів в умовах другої вищої освіти

 24

Воронюк І .В. Психолого-педагогічний вплив учителя на учнів як інтегральна складова успішності викладацької діяльності

 27

Гвоздій С. П., Стенпковська Г. І. Вивчення стану здоров’я молоді як приклад науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі.

 31

Голуб Т. П. Структурні компоненти науково-дослідницьких робіт студентів технічних університетів

35

Голубова Г. В. Сутність та структурні компоненти освітньо-виховного простору педагогічного вишу як запоруки організації НДР

 37

Гордиенко Т. П., Смирнова О. Ю., Смирнова Н. Ю. Применение информационных технологий в научно-исследовательской работе студентов

 41

Горчакова О. А. Особенности деятельности научного руководителя в условиях поликультурной образовательной среды вуза.

 43

Гудзевич Л. С. Пошуково-дослідницька діяльність студентів у процесі вивчення дисциплін природничого циклу

 47

Долинський Б. Т. Системний підхід у підготовці майбутніх учителів початкової школи до науково-дослідницької діяльності

 50

Єрмакова С. С. Концептуальні засади розробки моделі продуктивного моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 52

Зеленько О. А. Про науково-дослідну роботу у вишах України.

56

Каменська І. Б. Зміст і принципи формування здатності майбутніх учителів іноземної мови до ефективної мовленнєвої взаємодії в аудиторному дискурсі.

 59

Кисельова О. І. Педагогічні умови реалізації комунікативно-мовленнєвого супроводу розвитку професійного українського мовлення майбутніх логопедів.

 62

Ковтонюк М. М., Антонюк Л. В. Організаційно-методичні аспекти проектування дослідницького навчання майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін

 66

Койчева Т. І.  Науково-дослідницька діяльність викладачів як ресурс інноваційного розвитку педагогічного університету.

 71

Кордонова А.В. Самообучение иностранным языкам в условиях становления новой образовательной парадигмы.

 75

Корнещук В. В., Ліневич О. М. Надійнісний підхід до добору персоналу освітніх закладів.

78

Кушнірук А. С. Сутність науково-дослідницької роботи майбутніх учителів математики в сучасній педагогіці.

 80

Лазарєва Т.А. Науково-дослідна робота студентів як основа формування творчого фахівця харчової галузі.

 83

Лаун С. Ю. Використання творчої діяльності в процесі формування дослідницької ініціативності студентів факультету технологій.

 87

Монке О. С. Виховання духовності дітей дошкільного віку засобами української дитячої літератури

90

Назаренко Н.С. Проектна діяльність як засіб формування професійної компетентності майбутніх перекладачів.

 94

Нестеренко В. В. Індивідуалізація самостійної роботи студентів заочної форми навчання

97

Ноздрова О. П. Формування дослідницьких умінь студентів, їх готовності до пошукової діяльності.

99

Осипова Т. Ю. Роль педагога-наставника в науковій діяльності дослідників-початківців.

103

Першина Л. В. Деякі аспекти підготовки майбутніх викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.

 106

Полєвікова О. Б. Особливості дослідження дитячого словника.

109

Прохорова О. В. Реальний стан обізнаності щодо компетентності магістрантів у науково-дослідній діяльності.

 111

Прошкін В. В. Формування готовності майбутніх учителів до науково-дослідної роботи в процесі університетської підготовки

 114

Стрига Е. В. Структура професійного менталітету майбутніх учителів гуманітарних дисциплін

118

Терещук Р. К. К вопросу о методах изучения особенностей общения и избирательных взаимоотношений дошкольников с ровесниками

 121

Трофімчук В.М. Проектно-дослідницька діяльність учнів на етапі розробки творчої концепції дизайн-проекту

 125

Федорова Г. В. Функциональная роль биогеохимии в учебном практикуме и НИР студентов экологического направления.

 127

Чечель К. О. Психолого-педагогічні чинники мотивації студентів-психологів до науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі.

 130

Шеремет Б. Г., Лещій Н. П. Особливості спортивної підготовки студентів у процесі навчання у вищому навчальному закладі.

 133

Роман Явич, Геркерова А. М. Использование социальной сети в педагогических целях

137

Яворська Г. Х. Методика організації самостійної роботи студентів: досвід та перспективи

139

З досвіду роботи

 

Лознікова Л. П. Організація самостійної роботи студентів коледжу

142

Омельчук В. В., Гридюшко І. М. З досвіду роботи школи щодо розвитку творчої особистості молодших школярів у процесі активного навчання.

 144

Остапчук І. П., Павленко Г. Ю., Первая Н. В. Ефективність науково-дослідної роботи студентів у КНУТД.

 147

Тарарака Т.В. Сущность и особенности управления учебно-воспитательным комплексом "Детский сад-школа І-ІІІ ступени".

 150

Резюме / Summary.

Наші автори.

153

166

 

 

 

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.