Випуск №7 Наука і Освіта 2011 рік

Зміст

Аннєнкова ІП Процесна модель діяльності ВНЗ

3

Берека ВЄ Актуальні проблеми підготовки магістрів за спеціальністю "Управління навчальним закладом"

 8

Бриль ГК, Унтілова ЕА Розвиток навчальної самостійності, як складової професійної компетентності майбутніх економістів

11 

Ваколя ТІ Сутність і структура дослідницьких компетентностей майбутнього вчителя початкових класів

14

Галус ОМ Наукові засади педагогічного управління адаптацією майбутніх учителів за умов ступеневої освіти

18

Гладкова ВМ Методичні аспекти професійного самовдосконалення керівника освітнього закладу

20

Гнезділова КМ Діагностика корпоративної культури вищого навчального закладу

25

Головач НВ Розробка моделі професійної компетентності фахівця з управління персоналом та економіки праці в системі освіти України

28

Горчакова ОА Средовый подход к управлению учебно-воспитательной деятельностью в учебном заведении

31

Залівіна ІС Активізація пізнавальної діяльності старшокласників на уроках математики

35

Зелінська НС Реформування в галузі освіти: механізми здійснення

42

Кисельова ОІ Шляхи і методи інтенсифікації педагогічного процесу у вищій школі

45

Ковтун ОВ Комунікативний підхід у мовній освіті: діахронічній аналіз

50

Колеснік О О Освітні інновації в контексті сучасних наукових досліджень

54

Курлянд ЗН Педагогічна підтримка формування творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови

57 

Кучерук ОЯ Свідомий вибір професії як фактор успішної професійної кар’єри

61

Орєхова ЛІ Лінгводидактичні та організаційно-психологічні аспекти розвитку освіти за Іваном Огієнком

65

Постоян ТГ, Карагенова-Яницька НП Позитивний імідж сучасного менеджера освіти

69

Сайфул Дин Абдул Салам Культурно-образовательная среда вуза как фактор формирования межкультурной компетентности у будущих переводчиков

72 

Сакалюк О О Процесуально-функціональний компонент готовності менеджерів освіти до професійної діяльності в полікультурному навчальному середовищі

76

Фіщук АЛ Проблема вивчення комунікативних якостей менеджера освіти

79

Холостенко ТВ Управлінська компетентність керівника позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа" в контексті акмеологічного підходу

82

Цветкова ТВ, Гао Хехе Коммуникативная методика обучения английскому языку: организационно-педагогические аспекты

87

Цветкова ТВ, Хуан Юй Проблемное обучение: организационно-педагогические аспекты

89

Чепурний СВ Сутність мотивації в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом

91

Чусова ОМ, Постоян ТГ Стресостійкість менеджера освітнього закладу

94

Нечаєва ЛВ Сучасні концепції мистецької освіти і виховання студентської та учнівської молоді  

97 

Резюме /

101

SummaryНаші автори

109
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.