Випуск №2, 2017

Титульна сторінка 

Лещій Н. П.

Проблеми оптимізації української системи спеціальної освіти

5-9

Медвідь Ю. І.

Удосконалення процесу підготовки офіцерів запасу в Україні як педагогічна проблема

9-15

Sovik T. V.

Technological Skills as a Component of Music and Aesthetic Competence of Future Primary School Teachers

16-20

Чепіль М. М.

Дитина як суб’єкт виховання у педагогічній спадщині Софії Русової

20-24

Черняк С. Г.

Зарубіжні та вітчизняні концепції виховання особистості: теоретичний аналіз

25-32

Ababilova N. M.

Future Translators’ Training for Professional Career in the Multicultural Society

32-37

Карпенко О. Є.

Організаційно-педагогічні засади опіки над дітьми в Галичині (1900-1939 рр.)

37-41

Хома О. М.

Розвиток лексичної компетенції молодших школярів на уроках української мови

42-46

Kolomoiets T. H.

Socialization Model of Preschoolers with Special Needs in the Systi of Special Education

46-53

Кучеренко І. А.

Вивчення української мови в аспекті особистісно зорієнтованої технології навчання

53-57

Karpova O. O.

The use of web-case in teaching English to students majoring in economics

58-62

Todorova V. H.

Peculiarities of Objective Evaluation of Choreographic Preparedness at Different Stages of Long-Term Athletic Performance (Through the Example of Aerobic Gymnastics)

63-68

Inshakov A.Ye.

Theoretical Bases of Patriotic Education of Preschool Children in Psychological and Pedagogical Literature

69-74

Svitlana V. G. Specifics of Future Teachers’ Work on Re-educating Difficult Pupils of Secondary Schools 74-78
Nekit K. G.  Modern Challenges of Reforming Legal Education in Ukraine 79-83
Sattarpour S. The Impact of Proficiency Level on Receptive and Productive Vocabulary of Efl Learners 84-94
Прийма С. М.,
Орлов А. В.,
Аніщенко О. В.,
Кучина К. О.
 Освітні потреби жителів Запорізької області: стан і потенціал для розвитку регіону, що навчається 95-111
Korzh O. Yu. Bloom’s Taxonomy and its Role in Acadiic Writing and Reading Skills Training at English Classes 111-116
Pampura S. Yu.  The Case Study Method as a Means of Increasing Motivation of Students Majoring in Psychology for Learning English 116-120
РоманюкС.З.,
Богданець-Білоскаленко Н. І.
Інноваційні підходи до навчання української мови молодших школярів в англомовному середовищі 121-126
А. П. Чичук,
Т. П. Кучай.

Аналіз підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти у Великій Британії та Україні

126-133 

Tetiana Koknova

 

Implientation of play-based learning activity as a tool to develop students’ professional communicative competence within university course “English for Speciefic Purposes”

133-138 

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.