Випуск №7, 2016

Титульна сторінка 

Кобильнік Л. М.,
Хомула Ю. М.

Психологічні особливості аксіологічних настанов старшокласників в етнокультурному середовищі

5

Білоус Р. М.,
Бєлова А. В.

Психологічні особливості соціального інтелекту в юнацькому віці

11

 

Кислинська Д. М.

Особливості структури індивідуальних життєвих цінностей майбутніх правоохоронців у різних  сферах життя

15

Татьянчиков А. О.

Динаміка факторів адаптації підлітків на етапі переходу до навчання в основній школі

20

Кривцова Н. В.

Профессиональные предпочтения и психологические особенности личности исследователя информационных ресурсов

26

 

Харцій О. М.,
Перевозна Т. О.,
Лубенець С. В.

Підготовка майбутніх спеціалістів до ефективного управління

40

Варе И. С.

Самоотношение студентов-психологов с разной степенью сформированности смысложизненных ориентаций

44

Воронов О. І.

Психологічні аспекти фактору часу при прийнятті управлінських рішень у сфері публічного управління

51

 

Погрібна А. О.

Копінг-ресурси вчителів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами інтелекту як психологічна проблема

58

Бринза І. В.,
Горбан І. П.

Якість життя у часовому контексті: порівняльний аналіз

64

Ліщина Н. В.

Співвідношення між показниками копінг-стратегій та рольової кризи

70

Skoromna M. V.,
Chebykin O. Ya.

Review of the basic structural components of future teachers’ feelings culture

77

Воропаєв Д. С.

Практичні заходи, спрямовані на оптимізацію психофізіологічного стану підлітків

86

Дергач М. А.

До проблеми кібер-залежності студентів комп’ютерних спеціальностей

92

Каніболоцька М. С.

Теоретичні засади дослідження соціальних мереж у контексті соціально-психологічного супроводу освітніх інновацій

99

Акімова Л. Н.,
Гаврилюк Р. І.

Пороки як відображення аморальної складової моральної свідомості людини

106

Посвістак О. А.

Біхевіористський підхід до сім’ї: специфіка та основні концепції

111

Медянова Е. В.

Теоретико-практический анализ применения когнитивного блока метода «Создающая сила» И. В. Ершовой-Бабенко для развития когнитивных составляющих личности

117

Мирошниченко Е. А.

Роль темперамента зимовщика в процессе адаптации к условиям жизнедеятельности в Антарктике

126

Sannikov O. I.

Information system operator: the structure and components of personal choice

133

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.