Випуск №12, 2016

Титульна сторінка 

Lozynska L. F.,
Tsikhotska O. A.

The role of interactive learning technologies in the process of teaching foreign languages at higher medical educational institutions

5

Очеретна О. Ю.

Характеристика рівнів сформованості акмеологічної культури майбутніх фахівців електрозв’язку в процесі професійної підготовки

10

Черкун І. А.

Педагогічні умови формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-психологів запасу в процесі військово-спеціальної підготовки

16

Grytsyk N. V.

 Content and Language Integrated Learning: Approach to Teaching English for Specific Purposes.

22

Vasylyshyna N. M.

Review of communicative learning approaches to teaching English for tourism

28

Haleta Ya. V.

Issues of training mathematics teachers presented in psychopedagogical research works

33

Гадомська А. А.

Формування і збагачення лексичного запасу іноземних студентів засобами креолізованих рекламних текстів: види вправ

37

Пилаєва Т. В.,  
Яценко В. В.

Феномен відкритого університету в сучасному світі

42

Редькина Л. И.,
Геркерова А. М.

Формирование готовности студентов к работе в поликультурном обществе

49

Пушкарьова Т. О.

Аналіз факторів інноваційного проектування навчального процесу в умовах реформування освіти

57

Ткаченко А. В.

Художній образ як ключове поняття в естетичному вихованні

63

Свекла Т. П.

Рівні засвоєння комунікативних стратегій під час роботи із сучасним рекламним та PR-текстом

68

Добровольська А. М.

Організація і реалізація самостійної роботи з метою формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів

74

Хуан Цзіншен.

Експериментальна модель формування естетичного світогляду в майбутніх учителів образотворчого мистецтва

83

Vadym Pienov.

Experience of valeological education in communities’ activities in Southern Ukraine (late 19th-early 20th century)

88

Horvat M. V.,
Kuzma-Kachur M. I.

The role of environmental studies in moral education of junior school students

94

Derkach T. M.

Electronic resources in teaching basic chemical disciplines at universities

99

Картель Т. М. 

Особливості підготовки інженерів у процессі вивчення іноземної мови професійного спрямування у сучасних вищих навчальних закладах: акмеологічний підхід

110

Балюк А. С.

Алгоритм професійної соціалізації студентів магістратури соціо-гуманітарного профілю

115

Shahin Samadpour Shahrak, Parviz Karimi Sani, Roghayeh Khamizadeh.

 Investigating the Impact of Painting on the Level of Pre-School Children’s Creativity.

122

Shahnemati S. Z., Saadatmand Z., Keshtiaray N.

Phenomenology of Teachers’ Experience in Teaching Art to Primary School Students.

127

Khazaei L.,
Ahmadi P.,
Momeni far S., Rahmani F.,
Bakhshi H.,
Ali fat A.,
Gholipour J., Hosseinpour R.

Challenges and Disadvantages of Multigrade Teaching: Qualitative Research.

135

N. Shamoradi Varnamkhasti,
M. Baratali. 

 Relationship Between Senior High School Teachers’ Media and Information Literacy, Emotional Intelligence and Teaching Quality.

142

S. Shooshtarizede,
A. Reza Yousefi,
N. Keshtiaray. 

Medical Professionalism: Teaching and Learning.

149

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.