Випуск №1, 2016

Титульна Сторінка

Бочевар А. Г.

Стан сформованості інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів

5

Буховець Б. О.

Контроль психофізичного розвитку дітей під час корекції рухових порушень

11

Ягоднікова В. В.

Особливості управління інноваціями у виховному процесі загальноосвітньої школи

17

Балан Л. А.

Формирование у будущих инженеров-программистов готовности к использованию дистанционных образовательных технологий: практический аспект

22

Боделан М. В.

Вулична соціальна робота: сутність і специфіка

28

Бадюл Л. М.

Застосування передового науково-методичного досвіду з метою удосконалення рівнів володіння іноземною мовою у професійному середовищі

32

Левицька І. М.

Особливості діалогової взаємодії в навчально-виховному  процесі майбутніх учителів музичного мистецтва

37

Ашихміна Н. В.

Сутність і компонентна структура фахової культури майбутніх учителів музики

42

Патик Ю. В.

Мотиваційні тенденції майбутніх соціальних працівників

47

Цзяо Їн

Методичне забезпечення естетичного розвитку майбутніх учителів музики в процесі навчання гри  на фортепіано

51

Черняк С. Г.

Виховання в контексті інтересів суспільства доби Середньовіччя

57

Єрмакова С. С.

Фундаментальні аспекти впровадження ощадливого виробництва у навчальний процес вищого технічного навчального закладу

62

Богатов А. О.

Компоненти і критерії підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до формування здоров’язбережувального середовища

67

Линенко А. Ф.

Професійна ідентичність в контексті професійної підготовки майбутнього вчителя: теоретичний аспект дослідження

72

Ду Цзі Лун, Мамикіна О. А.

Педагогічні умови оптимізації особистісного становлення школярів молодшого шкільного віку у процесі занять естрадним співом

77

Viktoriia Sakharova

Implementation of pedagogical conditions of foreign students’ professional and pedagogical culture formation in the process of professional training

82

Татарнікова А. А.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців-музикантів з арт-менеджменту: організаційно-педагогічні засади

87

Гільман А. Ю.

Емпіричне дослідження особливостей саногенного мислення студентської молоді

92

Рожко І. В.

Наукові підходи до розвитку музичної пам’яті молодших школярів

97

Імерідзе М. Б.

Реалізація експериментальної моделі формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів

102

Деділова Т. В., Токар І. І.

Сучасні реалії впровадження ґендерного підходу в системі вищої освіти України

107

Голик Б. Г.

Якість освітнього середовища професійної підготовки фахівця дизайну

115

Марченко В. С.

Формування професійного іміджу сучасного вчителя

120

Черненко Н. М.

Характеристика рівнів готовності майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах

126

Вей Цісюань

Експертне оцінювання у професійній діяльності менеджерів освіти

130

Поліхроніді А. Г.

Використання аудіотренувань у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

134

Деділова Т. В., Токар І. І., Філатов А. В.

Ґендерний аспект уявлень студентів про діяльність викладача

137

Янь Юань

Методика формування умінь самопідготовки майбутніх учителів музики до педагогічної практики

146

Очеретна О. Ю.

Залучення майбутніх інженерів електрозв’язку до самостійної творчої роботи в процесі професійної підготовки як педагогічна умова формування їхньої акмеологічної культури

152

Печерська Е. П., Усачов О. С.

Формування художнього мислення підлітків у процесі участі у культурно-масових заходах

157

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.