Випуск №3 Наука і Освіта 2011 рік

Зміст

Бадалова МВ Соотношение веры и знания в мыслительной деятельности психолога

3

Бикова СВ Компонентний склад якісних і формально-динамічних показників схильності до ризику

10

Бондаревич С М До питання про моделювання метафізичного здоров'я

14

Бринза ІВ Аналіз зв'язків між показниками життєстійкості особистості та переживанням благополуччя

18

Горячая ТС Цели работы с психологическими проблемами человека в психотерапии и у духовных руководителей

 21

Гузь НВ Вивчення особливостей розвитку навчальної самосвідомості як компонента ставлення молодших школярів до навчання

 26

Гусакова МП Опосредствование коррекцией обучения как средства развития (реализация триады развитие-коррекция-обучение в образовательной программе для дошкольников "Коучинг детства")

 30

Дранько ЯМ Комунікабельність як базова складова професійної компетентності майбутнього педагога

34

Завірюха ВВ Здатність студентів до професійного самопізнання та методика оцінювання рівня її сформованості

 38

Закревский ВЭ Мировоззрение как составляющая психосферы

43

Козачук О А Особливості процесу "виявлення" схильності до гомогендерної сексуальної орієнтації

46

Кузікова СБ Сутність принципу особистісного саморозвитку в психологічній корекції

48

Массанов АВ Психологічні умови розвитку соціальної зрілості старшокласника

54

Марковец ЛН Эмпирический статус стрессрезистентных/стрессогенных качеств личности будущих практических психологов

56

Матієнко ТВ Нормативно-правова основа прийняття та реалізації рішень в професійній діяльності оперуповноважених

60

Мельничук ІВ, Андріяш ХО Роль етики та мовлення у професійному спілкуванні юристів

64

Мельничук ІВ, Косаренко ВЛ Мотивація алкоголізму як прояв девіантної поведінки

67

Павелко ІІ Психологічна допомога постраждалим у подоланні шокової травми

71

Рязанцева Е Ю Принятие как экзистенциальный ресурс личности

75

Сакалюк ОО Феномен толерантності в контексті полікультурної освіти

79 

Склярова РВ Особенности физического развития детей часто болеющих острыми респираторными инфекциями и физическое воспитание

83

Султанова ИВ Теоретические основы построения тренинга эмоциональной устойчивости студентов на начальном этапе обучения

 85

Фалько НМ Психологічні аспекти комунікативної агресивності та конфліктності студентів психолого-педагогічних спеціальностей

 87

Хижняк ОА Загальнометодологічні та теоретичні підходи до формування особистості захисника країни

92

Цільмак ОМ, Яковенко СІ Методика проведення допиту дошкільника

95

Цільмак ОМ Загальна структурно-логічна модель психограми начальника кримінальної міліції

99

Черкасов МП Теоретичні засади психології художнього образотворення 

103 

Ятчук МС Аналіз результативності психологічного супроводження особистісного зростання курсантів ВНЗ МВС України

106

Ярая ТА Професійна підготовка майбутніх практичних психологів до роботи зі студентами з обмеженими можливостями як предмет психологічного аналізу

 111

 Резюме

 114

 Наші автори

 121

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.