Випуск №1 Наука і Освіта 2010 рік

Зміст

Чебыкин А.Я. О проблеме толерантности молодежи

3

Аносов І.П., Сіман О.М. Антрополого-методологічні рецепції поглиблення толерантності..

4

Булгакова В.О. Толерантність та правова культура юнацтва.

5

Бутузова Л.П. Особливості толерантності майбутніх педагогів на етапі первинної професіоналізації.

10

Вдовиченко О.В. Психологические аспекты оценки толерантности человека к риску.

17

Дмитриева М.С., Почтар О.О. Толерантность сократового диалога: с опытом прошлого к   реформе настоящего

 23

Журавльова Л.П. Емпатійні детермінанти толерантності

28

Ірхіна Ю.В. Робота з текстами як передумова формування професійної толерантності майбутніх викладачів вищої школи

 31

Клочек Г.Д. Толерантність в управлінні педагогічним університетом: умови успіху..

32

Ковальчук С.В. Виявлення психологічних характеристик стилю професійної діяльності практичних психологів.

 35

Майданюк О.О. Роль соціальної потреби у схваленні при формуванні толерантної особистості..

38

Михайлова Л. О. Толерантність як засіб виховання в системі освітніх закладів

42

Меліхова І. О. Толерантність і інтелігентність

45

Мельничук И.В., Нелепа Е.В. Психологические особенности толерантности

47

Мельничук И.В., Клищевская О.А. Методы диагностики толерантности.

48

Мельничук І.В., Тітова Т.Ю. Толерантність педагога в дошкільному закладі..

51

Палазова Т.М. Політична еліта в контексті євроінтеграції

54

Павлова И.Г. Отношение жителей Одессы и одесской области к вопросам евроинтеграции.

58

Рудик Н.М. Толерантність та ввічливість у спонтанному іншомовному мовленні

61

Ростецька С.І. Проблема толерантності в транзитних демократіях..

64

Сидоренко Н.І., Березовська І.В. Опосередкованість саморегуляції довільної активності майбутніх учителів локалізацією контролю.

 68

Цибух Л.Н. Проблема толерантности в профессиональной деятельности практического психолога.

72

Чачко С.Л. Прояви толерантності та інтолерантності у змісті етнічних стереотипів сучасної української молоді.

 76

Хмель Н.Д., Шараф А.Д. Влияние СМИ на воспитание толерантности подрастающего человека

83

Yakovleva M.V. Creating an optimal university educational environment as a way of formation of    tolerance

 89

Колот С.А. Толерантность как предпосылка формирования эмоциональных функциональных     состояний

 92

Наші автори

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.