Випуск №9 Наука і Освіта 2009 рік

Зміст

Розділ 1. Проблеми емоційної регуляції діяльності

 

Большакова А.М. Роль емоційного інтелекту в побудові життєвих програм особистості

3

Будіянський М.Ф. Структура та стадії формування психологічної залежності молоді від комп’ютерних ігор

7

Вдовіченко О.В. Прояв ризику на психоемоційному рівневі

9

Головська І.Г. Вплив емоційного і раціонального при прийнятті рішень у психологічному консультуванні

Дегтяренко Т.В., Пастернацький А.В. Нейрофізіологічні, індивідуально-психологічні та гендер-ні детермінанти підліткової агресії

 

15

 

22

Денисенко А.А., Кузин Е. Д. Становление взаимоотношений молодых супружеских пар

25

Журавльова Л.П. Онтогенетична динаміка емоційних механізмів емпатії

30

Ільницька Л.А. Психологічні особливості особистості інтернет-залежних юнаків

34

Коробіцина М.Б. Інтенсивність емоційних реакцій особистості у стані алекситимічної психалгії (у представників "допоміжних" професій)

38

Малкин В.М. Виртуальный генезис: кризис в зеркале

41

Массанов А.В. Характерологічні детермінанти психологічних бар'єрів у діяльності особистості

44

Поддубная Е. Личностная идентичность субъекта: сознательные и бессознательные аспекты

48

Поплавская Е.В., Пастернацкий А.В., Ананьев А.М. "Двойной стандарт": внутриличностная проблема современной женщины

52

Салій Ю.А. Сили добра і зла. Що таке смертний гріх і як з ним боротися? 

55

Тихопой О.В. Методологічні засади дослідження психологічних аспектів подружнього бізнесу

61

Трофимчук Л.П. Емоція страху і провини в структурі релігійного досвіду

65

Розділ 2. Психологічна освіта в системі вищої школи

 

Андріяш Х.О., Розіна І.В. Особливості поведінки підлітків у конфліктній ситуації

70

Василькова О.І. "Антологія педагогічного досвіду переживання кризових ситуацій" і поши-рення психологічних можливостей сучасного вчителя

 73

Везенкова Г.І. Особистісна зрілість як детермінанта життєвих домагань майбутніх учителів

Вдовиченко О.В., Кабешева А.А. Теоретико-методологический анализ критики и ее содержания

79

 

84

Головська Ю.С., Лазоренко Т.М. Соціально-психологічна робота з родинами, в яких виховуються діти з ДЦП

Дончак А. М. Психологічні особливості спадкоємності поколінь у навчально-виховному

процесі ВВНЗ

 87

 

91

Дудкина Е. А., Пивоварчик И. М. Сравнительная характеристика ценностных ориентаций юношей и девушек на современном этапе развития общества

 94

Казанжи М.Й. Діагностика фасилятивного потенціалу особистості

97

Малеева Е.Л. Функциональный подход к различению типов вины и его использование в практике консультирования

 104

Пізінцалі В.В. Психологічні особливості підвищення психологічної культури держслужбовців у системі сприяння громадянськості особистості

 110

Хмель Н.Д., Дин Синь Социальная адаптация иностранных студентов как проблема практической психологии образования

 114

Цільмак О.М. Кар’єра як етапи професіогенезу працівників ОВС

117

Чебикін О.Я., Астрєйко С.В. Щодо проблеми іміджу психолога

122

Чёрный Е.В. Методология системного моделирования профессиональной компетентности в обучении студентов-психологов

Наші автори

 125

131

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.