Випуск №5 Наука і Освіта 2009 рік

Зміст

Агалаков С. Г. Сравнительный анализ личностных характеристик здоровых и находящихся на врачебном диспансерном учете лиц, подверженных действию длительного эмоционального стресса  4
Азаркина Е.В. Трансформации ценностной сферы личности в кризисных ситуациях ее жизнедеятельности и их детерминанты. 7
Антоненко І.Ю. Проблема адаптивного потенціалу психологічного захисту в процесі педагогічної взаємодії 12
Афанасьєва Н.Є. Взаємозв’язок особистісних якостей та рівня емоційного вигорання працівників МНС 16
Банцер В.С. Психологічні критерії професійної творчості керівника 21
Біла О.О. Розвиток студентського волонтерського руху у сфері онлайн-консультування молоді 26
Вдовиченко О.В. Минимизация неоправданного риска 32
Грановская Р.М. Роль пола в структуре психологической защиты и совладании 38
Денисенко А.А., Васильева О.В. Психологические причины возникновения интернет-зависимости в подростковом возрасте 44
Денисенко А.О., Проноза І.І. Психологічні чинники виникнення внутрішніх протиріч у подружніх пар 48
Егорченко С.П. Изучение характеристик и структуры мотивов, ведущих к длительной наркотизации 52
Ермакова Н.Г., Козлова О.Л. Социальные роли и межличностные отношения пожилых женщин, проживающих раздельно и совместно с семьей детей. 56
Ємельянова Д.В. Психолого-педагогічний аспект формування готовності до самостійної роботи майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в умовах кредитно-модульного навчання 59
Журавлева Л.П. Эмпатия в системе психологического сопровождения профессионального самоопределения 64
Игнатенко О.А. Особенности процесса самоактуализации студентов разных специальностей 69
Казанжи М.Й. Системний підхід до вивчення фасилятивного потенціалу особистості 73
Коваленко А.Б. Особливості застосування методів активного навчання при підготовці до професійної діяльності 77
Ковбасюк О.В. Комунікативні бар'єри в професійному спілкуванні співробітників органів внутрішніх справ та їх мінімізація 81
Колесніченко О. С. Модель психологічної готовності працівників МНС України до діяльності в екстремальних умовах 86
Лазоренко Т.Н., Русляченко М.Л. Исследование психологического взаимодействия ВИЧ-дискордантных супругов  90
Массанов А.В. Психологічний супровід вдосконалення особистості майбутніх фахівців 94
Меліхова І. О. Механізми соціальної перцепції у взаємостосунках школярів і вчителя. 98
Никоненко Ю.В. Здатності до соціально-психологічної адаптації студентства з обмеженими фізичними можливостями 104
Олійников О.А. Особливості ставлення до професійно важливих понять курсантами УЦЗУ 109
Осичка А.В. Закономерности и механизмы целеполагания личности во взрослом возрасте 113
Пізінцалі В.В. Умови підвищення психологічної культури держслужбовців. 118
Побідаш А.Ю. Професійний відбір як основа психологічної придатності до діяльності в екстремальних умовах. 121
Приходько Д.П. Методологія вивчення психологічної готовності військовослужбовців до діяльності в особливих умовах у складі миротворчих підрозділів 126
Прокоф’єва-Акопова С.А. Вплив мотивації досягнень на рівень конфліктності особистості в малих групах в умовах професійної діяльності. 130
Радчук Г.К. Структурні та динамічні характеристики ціннісних орієнтацій студентів 135
Романова В. С. Роль емоційної компетентності в підвищенні ефективності соціальної взаємодії членів групи 140
Сергєєва А.В. Суб'єктивне економічне благополуччя та його роль у ситуації кризи в менеджерів 146
Сергиенко Ю.В. Ценностные ориентации как фактор текучести кадров в структуре МЧС 150
Симоненко С.М., Плющ І.А. Психологічний супровід медичної практики у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії 155
Ситнік С.В. Роль соціально-комунікативної компетентності в управлінській взаємодії 161
Солодова Т.В. Особенности формирования Я – концепции в социализации современного студенчества 165
Тимошенко Р.А. Другой "Красный рыцарь"

170

Троицкая И.В., Монгуш Ч.Н. Социальные и социально-психологические барьеры профессионального самоопределения 174
Тур’ян О.В. Психологічні особливості вивчення та підбору кадрів для приватних охоронних підприємств 178
Хворост М.Ю. Особистість керівника в екстремальних умовах діяльності 183
Хенкіна Т.Д. Теоретико-методологічні основи психологічного забезпечення професійного відбору 188
Черепєхіна О.А. Ціннісне ставлення до професійного саморозвитку як характеристика професіоналізму майбутніх психологів 192
Черножук Ю.Г. Співвідношення інтелекту з емоційністю: задум та етапи емпіричного дослідження. 196
Чжоу Ян. Особливості творчого мислення в структурі музикальних здібностей студентів музичних факультетів. 201
Шаталова О.В. Особистісні особливості працівників МНС – представників професійних династій 205
Шахвердова А.П. Вплив особистісного потенціалу адаптивності на успішність адаптації студентів до умов ВНЗ 209
Шингаев С.М. Психологическое обеспечение профессионального здоровья менеджеров 213
Янчук Є.В. Психологічні особливості контактності працівників чергово-диспетчерської служби екстреного виклику «112» МНС України 216
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.