Випуск №4 Наука і Освіта 2009 рік

Зміст

Психологія  
Артюхіна Н.В., Лопатіна К.О. Корекція емоційних станів у дівчаток у молодшому шкільному віці (арт-терапевтичний підхід) 3
Бондаревич С.М. Роль психики в формировании механизма психосоматической адаптации с учетом временных и темпераментальных особенностей индивида 7
Горяча Т.С. До питання про підходи до проблеми психосоматичної єдності особистості 12
Кіреєва З.О. Понятійне мислення у дорослому віці 16
Массанов А.В. Психологічні барєри в діяльності людини 21
Михальченко Н.В. Характеристика патріотичної рефлексії особистості як показника самосвідомості учнів початкових класів 26
Мороз Р.А. Наративний підхід до дослідження ідентичності особистості 30
Овчаров А. О. Особливості соціально-психологічного впливу на громадську думку в освітній сфері 34
Стволыгин К.В. Отказы от воинской службы: проблема мотивов призывников 39
Чебикін О.Я., Бідна І.М., Бідний Г.З. Дослідження оперативного мислення в процесі розв’язання комп’ютерних задач студентами 44
Эрастова Л.Е. Психофизиологические особенности восприятия учебного материала студентами 51
Яковицька Л.С. Вивчення психологічних особливостей організації власної діяльності студентами технічного університету 53
Педагогіка  
Алексєєва І.М. До питання про компонентно-структурний аналіз педагогічного розуміння. 58
Богуш А.М. Підготовка студентів до здійснення наступності дошкільної і початкової ланок у системі безперервної освіти 61
Жаровцева Т.Г. Аксіологічний аспект підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з сім‘єю 63
Калінічева Г.І. Імплементація європейської системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: досвід і перспективи 66
Китайська О.А. Стимулювання саморозвитку майбутніх учителів як педагогічна умова формування професійної мобільності. 70
Кияновский А.А. Особенности развития личности в подростковом возрасте 73
Куліш Р.В. Потенційні можливості підвищення ефективності педагогічної практики студентів вищих навчальних закладів 80
Литвиненко С.А. Підготовка до соціально-педагогічної діяльності: соціально-правовий аспект. 84
Резніченко М.І. Підготовка вчителів образотворчого мистецтва в системі педагогічної освіти України (досвід та проблеми)

86

Скворцова С.О. Професійна компетентність учителя: зміст поняття 93
Черток Л.П. Педагогіка міжкультурного спілкування як шлях реалізації принципу діалогу культур у післядипломній освіті Швейцарії та України 96
Шевцова Н.П. Подготовка воспитателей для дошкольных учреждений в педагогических учебных заведениях Крыма во второй половине ХХ столетия 101
Методика  
Бігич О.Б., Назаров С.М. Мультимедійний електронний навчальний посібник "урок англійської мови в початковій школі": досвід розробки та результати апробації 106
Буднік А. О. Система роботи з розвитку дискурсних умінь студентів філологічних спеціальностей 111
Михайлова Л.І. Підготовка майбутніх вихователів до розвитку розмовного мовлення дітей 115
Мусиенко-Репская В.И. Формирование эколого-педагогической культуры будущих педагогов 117
Пастир Ю.І. До проблеми підготовки майбутнього вчителя до спрямування процесу соціалізації молодших школярів 120
Твердохлібова Я.М. Художня графіка як навчальна дисципліна підготовки вчителів образотворчого мистецтва 124
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.