Георгій Даниленко, Марина Кіндрук. Навчальна успішність учнів основної школи та її вплив на стан здоров’я.

// Наука і освіта.  2018.  №7-8. 22-27.


DOI:

Георгій Даниленко,
доктор медичних наук, професор,
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»,
просп. Ювілейний 52-А, м. Харків, Україна,
Марина Кіндрук,
асистент кафедри гігієни та соціальної медицини,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
пл. Свободи, 6, м. Харків, Україна


НАВЧАЛЬНА УСПІШНІСТЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ
ШКОЛИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я


АНОТАЦІЯ:

Навчальний заклад є одним із соціально-детермінуючих факторів у формуванні здоров’я учнів. Сьогодні необхідно знаходити індивідуальний підхід до кожного учня, зменшуючи вплив негативних факторів на стан його здоров’я протягом навчання. У навчально-виховному процесі оцінюються навчальні досягнення учнів, тобто їхня успішність, як невід’ємний компонент навчального процесу. Оцінювання засвоєних знань та вмінь учнів є певним стресовим фактором для школярів. Зниження успішності все частіше спостерігається серед учнів основної школи та може бути викликано різними факторами. Наразі навчальний процес характеризується напруженістю та інтенсивністю, оскільки відзначається збільшення обсягу нової інформації для учнів та дефіцит часу для її засвоєння, зростання кількості обов’язкових навчальних дисциплін у школах, підвищення тривалості робочого дня учнів, наявність позашкільних занять, що негативно впливає на функціональний стан дітей. Мета дослідження – визначити вплив навчальної успішності учнів основної школи на стан їхнього здоров’я. У статті представлені дані анкетування учнів 9 класів основної школи на базі загальноосвітніх навчальних закладів України щодо їхньої навчальної успішності, поведінки у навчальному закладі, проведення вільного часу. Результати дослідження показали, що навчальна діяльність відіграє важливу роль у житті школярів та впливає на стан їх здоров’я як позитивно, так і негативно. Гігієнічна оцінка впливу навчальної успішності учнів полягає в їх усвідомленні навчального рівня успішності та в мотивації отримання саме гарної оцінки.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

навчальна успішність, здоров’я, основна школа, учні, навчальна діяльність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Моісеєнко Р.О. Особливості динаміки здоров’я учнів початкової та основної школи / Р. О. Моісеєнко, Г. М. Даниленко, Л. І. Пономарьова // Современная педиатрия. – 2013. – № 1 (49). – С. 13-17.
2. Загородній В. В. Сучасні проблеми здоров’я дитячого населення шкільного віку та шляхи їх вирішення / В. В. Загородній // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Вип. 129. Т. ІІІ. – 2015. – С. 141-144.
3. Копейкина Н. А. Проблемы сохранения здоровья школьников / Н. А. Копейкина // Проблемы развития территории. – Вып. 4 (60). – 2012. – С. 44-52.
4. Неділько В. П. Вплив стану здоров’я школярів на їхню навчальну успішність / В. П. Неділько, С. А. Руденко // Здоровье ребенка. – 2014. – №2 (53). – С. 59-61.
5. Пономарьова Л. І. Особливості формування здоров’я сучасних школярів в різних етапах навчання / Л. І Пономарьова // Здоровье ребенка. – 2014. – № 2 (53). – С. 35-38.
6. Baker D. The education effect on population health: A reassessment / D. Baker, J. Leon, E. SmithGreenway, J. Collins, M. Movit // Population and Development Review. – 2011. – V. 37(2). – pp. 307-332.
7. Shaw S. R. The relationship between student health and academic performance: Implications for school psychologists / S. R. Shaw, P. Gomes, A. Polotskaia, A. M. Jankowska // School Psychology International. – 2015. – V. 36 (2). – P. 115-134.
8. Біляковська О. Психологічні аспекти оцінювання успішності учнів / О. Біляковська // Вісник Львівського університету. Серія: педагогічна. – 2012. – Вип. 28. – С. 53-58.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.