Chebykin O. Ya. System-Activity Conception of Teachers Training: Competence and Organizational Aspects.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 101-106.


DOI:

Олексій Якович Чебикін,
доктор психологічних наук, професор, ректор,
кафедра теорії та методики практичної психології,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


СИСТЕМНО-ДІЯЛЬНІСНА КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ НОВОГО ВЧИТЕЛЯ:
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ


АНОТАЦІЯ:

У статті наведено авторську концептуальну модель підготовки сучасного вчителя у вигляді схематичного матеріалу з конструктивними поясненнями. Головна ідея зводиться до трьох ключових компетенцій у системі навчально-професійної підготовки вчителя. Йдеться про його спроможність бути: по-перше, розробником навчальної діяльності, можливості запроваджувати авторські та інноваційні технології до навчального процесу; по-друге, організатором спільної діяльності учасників навчального процесу; по-третє, фахівцем, який володіє теоретичним та творчим педагогічним мисленням. При цьому показано механізми досягнення досягнутих цілей за рахунок інтеграції дисциплін різних знань, які мають свою специфічну направленість. Окрім цього, у роботі презентовано авторське бачення організаційних умов щодо оптимізації системи модернізації підготовки вчителів у коледжах та університетах.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

вчитель, професійна підготовка, системно-діяльнісна концепція, інноваційні технології, магістр, бакалавр, педагогічний університет.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Чебикін. О. Я., Н.В.Яблонська. та ін. Реаліза- ція концептуальних положень системно-діяльнісної теорії підготовки вчителя, виходячи з вимог кредит- но-модульної системи / Наука і освіта. – 2005. - №7-8. – С. 78-81.
2. Чебикін О.Я., Курлянд З. Н. та ін. Системно- діяльнісний підхід до підготовки майбутнього вчите- ля / Одеса: Міністерство освіти і науки України: Пів- денноукраїнський національний педагогічний універ- ситет імені К. Д. Ушинського, 2006. – 120 с.
3. Чебикін О.Я., Г. Бідний. та ін. О системе под- готовки современного учителя / Одеса : «Місія вчите- ля в сучасному світі». Матеріали ІІ Міжнародного симпозіуму 27-30 вересня 2012 р. 2013. – С. 30-36.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.