Боделан М. В. Вулична соціальна робота: сутність і специфіка

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 28-31.

Марина Володимирівна Боделан,
магістр соціальної педагогіки, здобувач, старший викладач кафедри
соціальної роботи та кадрового менеджменту,
Одеський національний політехнічний університет,
проспект Шевченка, 1, м. Одеса, Україна


ВУЛИЧНА СОЦІАЛЬНА РОБОТА: СУТНІСТЬ І СПЕЦИФІКА


АНОТАЦІЯ:

У статті презентовано аналіз сутності і специфіки вуличної соціальної роботи, що є невід’ємною складо- вою сучасної соціальної роботи в цілому. Проведений аналіз дозволив визначити принципи такої роботи, на- дати власне тлумачення понять «вулична соціальна робота», «клієнт вуличної соціальної роботи», «вуличний соціальний працівник». 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

соціальна робота, вулична соціальна робота, клієнт вуличної соціальної роботи, вуличний соціальний працівник.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Жуков В. И. Настольная книга социального ра- ботника: учебно-методическое пособие / [под общ. ред. ак. РАН В. И. Жукова, ак. АПСН Л. Г. Лаптева, Президента АБОП В. Г. Шевченко, проф. Е. П. Ага- пова]. – М.: «Гном и Д», 2008. – 352 с.
2. Кобзар Б. С. Зняття адаптаційних труднощів у дітей в соціально-реабілітаційному центрі / Б. С. Кобзар, Є. П. Постовойтов. – К.: Ін-т проблем вихо- вання АПН України, 1999. – 130 с.
3. Колодченко С. Ю. Отечественный и зарубежный опыт реабилитации безнадзорных и беспризорных несо- вершеннолетних / С. Ю. Колодченко. – Белгород: Белго- родский государственный национальный исследовательс- кий университет, НИУ «БелГУ», 2013. – 124 с. 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.