Поліхроніді А. Г. Використання аудіотренувань у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 134-137.

Аглая Григорівна Поліхроніді,
викладач кафедри сольного співу,
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової,
вул. Новосельського, 63, м. Одеса, Україна


ВИКОРИСТАННЯ АУДІОТРЕНУВАНЬ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 


АНОТАЦІЯ:

У статті подано сучасне наукове трактування термінів «інклюзія», «діти з особливими освітніми потреба- ми», акцентовано на позитивному впливі музики на розвиток усіх сфер дитини та важливості вибору відповідних методів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, зокрема використання системи аудіотренувань. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

інклюзія, діти з особливими освітніми потребами, аудіо тренування, метод Томатіса


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Бекетова Ю. В. Особливості впливу музики на дітей з особливими потребами [Електронний ресурс] / Ю. В. Бекетова. – Режим доступу : http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009- 03/09byvcsn.pdf.
2.Гордеева А. В. Реабилитационная педагогика : от теории – к практике : [монография] / А. В. Гордеева. – М. : АПКиПРО, 2001. – 211 с.
3.Захарова Н. М. Особливості соціально- педагогічного супроводу інклюзивного навчання уч- нів в умовах загальноосвітньої школи / Н. М. Захарова // Соціальна робота в Україні : теорія і практика. – 2011. – № 3/4. – С. 40–49.
4.Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта : реалії та перспективи : [монография] / А. А. Колупаєва. – К. : Самміт-Книга, 2009. – 272 с. 5.Управління педагогічними інноваціями в ін- клюзивній освіті : [навч. посіб.] / А. М. Ананьєв, С. В. Воронова, М. B. Малік та ін. ; за заг. ред. С. К. Хаджирадєвої. – К. : Освіта України, 2014. – 244 с.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.