Черненко Н. М. Характеристика рівнів готовності майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 126-130.

Наталія Миколаївна Черненко,
кандидат педагогічних наук, в.о. професора кафедри
управління освітніми закладами та державної служби,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 71, м. Одеса, Україна 


ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНІВ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 


АНОТАЦІЯ:

У статті розкрито структуру готовності (компоненти, критерії, показники) майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах, представлено аналіз діагностики та схарактеризовано рівні зазначеної готовності. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

ризик, готовність, рівні, майбутні менеджери освіти.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Елисеев О. П. Практикум по психологии лич- ности / О. П. Елисеев. – 2-е изд., испр. и перераб. – СПб. : Питер, 2003. – 512 с.
2. Корнещук В. В. Математические методы исс- ледования педагогических феноменов : учеб. пос. / В. В. Корнещук. – Одесса : ВМВ, 2010. – 72 с.
3. Минько А. А. Статистический анализ в MS Excel / А. А. Минько. – М. : Издательский дом «Виль- ямс», 2004. – 448 с.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.