Марченко В. С. Формування професійного іміджу сучасного вчителя

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 120-125.

Вікторія Сергіївна Марченко,
аспірант кафедри педагогіки,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено теоретичний аналіз феномена іміджу сучасного вчителя. З’ясовано передумови його формування, основні складові та підходи до класифікації. Проаналізовано особливості та етапи форму- вання професійного іміджу на становлення особистості сучасного вчителя. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

імідж, іміджологія, сучасний вчитель, професійно-педагогічний імідж, позитивний імідж


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Гоноболин Ф. Н. О некоторых психических ка- чествах личности учителя / Ф. Н. Гоноболин // Вопро- сы к психологии. – 1975. – №1. – С.101-110.
2. Зінченко В. В. Імідж учителя, або психологія одягу / В. В. Зінченко // Відкритий урок: Розробки. Технології. Досвід. – 2008. – № 4. – С. 85-86.
3. Исенко С. C. Имидж и коммуникативная куль- тура экспертов в сфере образования / С. С. Исенко // Народное образование. – 2007. – № 8. – С.115-125.
4. Калюжный А. А. Психология формирования имиджа учителя / А. А. Калюжный. – М.: Гуманитар- ный издательский центр ВЛАДОС, 2004. – 222 с.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.