Випуск №1, 2023

Випуск №1, 2023

Титульна сторінка

ПЕДАГОГІКА

Олена Анічкіна, Віталій Листван, Володимир Віленський, Сніжана Писаренко, Юлія Лисецька

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ОРГАНІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ ЯК ЧИННИК МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ

3-10

Денис Бондаренко

ВИКОРИСТАННЯ QR-ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

11-16

Alla Klochko, Alla Prokopenko

FORMATION OF THE TRAJECTORY OF THE DEVELOPMENT OF TEACHERS' DIGITAL COMPETENCE

17-22

Олена Костенко

ПРИКЛАДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІСТОРІЇ ПОНЯТЬ: ВИСНОВКИ ДЛЯ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ НАУКОВИХ ПРАКТИК

23-29

Михайло Подоляк

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

30-34

ПСИХОЛОГІЯ

Мирослав Балашенко, Олексій Чебикін

СТАН ЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ’Я НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЛІКУВАННЯ ЛОР-ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ

35-42

Наталя Меленчук

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК РЕСУРС АВАНТЮРНОСТІ

43-50

Олена Милославська, Сергій Богдановський

ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ

51-57

Роксолана Призванська

ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОРЕКЦІЇ ЗАЇКАННЯ

58-62

Світлана Ситнік

ЕМОЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

63-69

МЕДИЦИНА

Петро Плахтій, Наталія Казанішена, Євген Казак, Ілля Власов, Василь Мазур, Анатолій Денисовець

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ З УРАХУВАННЯМ ГРУПОВОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ЛЮДИНИ, ТИПУ ЇЇ ХАРЧУВАННЯ, МАСИ ТІЛА І ТИПУ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

70-77

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.