Випуск №4, 2022

Випуск №4, 2022

Титульна сторінка

Олексій Чебикін

ПРО СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО

3-5

ПЕДАГОГІКА

Iryna Kniazheva

CULTURAL DIMENSION OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS

6-10

Tetyana Koycheva,
Li Yuling

SCIENTIFIC REFLECTION OF THE CATEGORY “AESTHETIC CULTURE” IN THE PEDAGOGICAL DIMENSION

11-16

ПСИХОЛОГІЯ

Микита Бабчук

ПЕРФЕКЦІОНІЗМ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБРАЗУ ФІЗИЧНОГО Я

17-23

Олена Булгакова,
Марія Савченкова

ПСИХОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ТРАВМАТИЧНИЙ ДОСВІД

24-28

Марина Волошенко

ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ В ПИТАННІ БАТЬКІВСТВА

29-33

Ольга Зіборова

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРИНСЬКО-ДИТЯЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ВІДХИЛЕННЯХ У ПСИХОФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

34-40

Марія Казанжи,
Юлія Вторнікова

УКРАЇНОМОВНА АДАПТАЦІЯ КОМПЛЕКСУ МЕТОДИК ДІАГНОСТИКИ ПРИВ’ЯЗАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

41-48

Олена Косьянова,
Катерина Кириченко,
Мінка Кімінчижи

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ПОКАЗНИКІВ НЕВРОТИЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ

49-56

Ольга Саннікова

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ ПРОНИКЛИВОСТІ ОСІБ, СХИЛЬНИХ ДО МАКІАВЕЛЛІЗМУ

57-63

Світлана Симоненко,
Олена Грек

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК КОМПОНЕНТА ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТУДЕНТІВ

64-71

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.