Випуск №3, 2022

Випуск №3, 2022

Титульна сторінка

 

Педагогіка

Вікторія Андрійчук

ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

3–8

Ірина Баланюк

ОСВІТА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ

9–13

Olena Kostenko

POTENTIALS OF INTERDISCIPLINARITY: NORBERT ELIAS’ THEORY IN THE CONTEXT OF EDUCOLOGY

14–18

Еріка Куцин

КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІЗОТЕРАПІЇ ЯК ОДНІЄЇ З ФОРМ АРТ-ТЕРАПІЇ

19–24

Катерина Луцько, Оксана Круглик

АКТИВІЗАЦІЯ СПРИЙМАННЯ І РОЗУМІННЯ МОВЛЕННЯ ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЕМЕРДЖЕНТНОСТІ СИСТЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ

25–30

Леся Мандро

«SOFT SKILLS» ТА «META SKILLS» ЯК ОСНОВА ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

31–35

Natalia Moisieieva, Antonina Sydorenko, Ruslan Lutsenko, Olga Lutsenko, Ksenia Havrylieva

INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AS A BASIS FOR QUALITY QUALIFICATION TRAINING

36–40

Тетяна Швець

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ТЬЮТОРИНГУ У СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПИ ТА США

41–47

Психологія

Ганна Коваль

КІБЕРПСИХОЛОГІЯ: ВИТОКИ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

48–52

Oksana Kravchenko, Maryna Mishchenko, Olena Polishchuk

POTENTIAL OF INCLUSIVE TOURISM IN THE CONTEXT OF GREEN SOCIAL WORK

53–60

Iryna Pyvovarchyk, Liudmyla Tsybukh, Liudmyla Badiul

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND INTELLIGENCE

61–69

Олександр Сафін

УМОВИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

70–75

Олексій Чебикін, Олена Іванова

СМІХОТЕРАПІЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В КОРЕКЦІЇ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ СТАНІВ

76–84

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.