Випуск №2, 2022

Випуск №2, 2022

Титульна сторінка

 

Психологія

Олексій Чебикін, Ганна Слободянюк

Порівняльний аналіз психолого-педагогічних компетентностей та особистісних особливостей майбутніх учителів математики України та Ізраїлю

5-11

Ірина Поспелова, Олена Косьянова, Анна Казакова

Мотиви та настанови делінквентної поведінки в осіб із різним ґендерним індексом особистості

12-18

Тетяна Дегтяренко, Вероніка Ковиліна, Оксана Костюк, Тетяна Ващук

Комплексна оцінка психофізичного стану дітей із використанням зорових психомоторних реакцій

19-25

Михайло Хорошуха, Анатолій Босенко, Сергій Іващенко, Ольга Буряк

Вплив різних груп крові на розвиток основних психічних функцій спортсменок 13–15 років

Присвячується пам’яті професора Леоніда Прокоповича Сергієнка

25-30

Світлана Литовченко, Віталій Литовченко

Підготовка батьків до оцінки розвитку дітей в інклюзивно-ресурсних центрах: психолого-педагогічні основи комунікації

31-38

Педагогіка

Микола Носко, Ольга Мехед

Науково-дослідницька робота студентів як складова частина підготовки до соціально-педагогічної діяльності

39-43

Анатолій Чустрак, Петро Тодоров

Ефективність тренувального процесу в спортивних єдиноборствах

44-53

Медицина

Світлана Чуніхіна, Любов Найдьонова, Наталія Умеренкова

Імплементація протоколів поственції суїцидів у закладі освіти: запити освітян

54-61

Євген Михалюк, Єгор Гороховський, Анатолій Босенко

Ретроспективний огляд дефініції «нескінченний тон» за умов функціональних проб у спортивній медицині

61-68

Лариса Харченко, Олександр Плиска, Михайло Груша, Ігор Шкробанець

Контрастна чутливость при гіперметропії у дітей шкільного віку нової української школи

69-74

Віталій Гончаров, Дмитро Бондаренко, Сергій Дементєв, Олена Варецька, Юлія Максименко

Дослідження зв’язку між пандемією COVID-19 та станом психічного здоров’я дітей

74-80

Olena Miroshnychenko, Oleksandr Voznyuk

Dynamics of indicators of adaptation to life in the Antarctica among polar explorers of different age groups

81-89

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.