Випуск №3, 2021

Титульна сторінка

 

Психологія-Медицина 

Світлана Яновська,
Павло 
Севост`янов,
Римма Туренко,
Інна Закутня

Психологічні аспекти уявлення про власну жадібність та її оцінка у інших

5-12

Віктор Плохіх,
Лілія Супонєва.

Психологічні захисти в організації часової перспективи студентів в умовах COVID–обмежень

12-21

Світлана Ситнік,
Олексій Чебикін

Спрямованість у спілкуванні як особистісний ресурс ефективної міжособистісної взаємодії

22-29

Олена Сашуріна,
Станіслав Ларіонов

Психологічні ресурси особистості правоохоронців на етапі фахової підготовки

29-37

Inessa Viznіuk,
Natalia Ordatiy,
Anatoly Ordatiy.

Environmental Consciousness of Students in Vspu Named After Mykhailo Kotsiubynskyi in The Conditions of Quarantine Restrictions

38-45

Педагогіка

Людмила Крайняк,
Олександра Дуда,
Світлана Рибачок,
Тетяна П’ятничка,
Наталія Рибіна.

Мотиви самостійного вдосконалення студентами перекладацької компетентності

46-59

Viktoriya Bilytska.

Cultural Competence as One of The Key Competencies in The Renewal Ukrainian Education System

59-67

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.