Випуск №2, 2020

Титульна сторінка 

 

Психологія-Медицина 

Олексій Чебикін,
Оксана Вдовіченко.

Специфіка схильності до ризику у вікові кризові періоди онтогенезу

5-13

Ольга Вовченко.

Влив емоційного інтелекту на процеси самоідентифікації підлітків з порушеннями розумового розвитку

14-21

Юрий Чебан,
Виктор Плохих.

Эмоционально-волевой компонент соревновательной установки спортсменов-гребцов

22-31

Антоніна Кічук.

Про деякі теоретичні підходи можливості пізнання особливостей емоційного здоров’я студентів

31-38

Марія Каніболоцька.

Відчуття причетності вчителів як передумова успішності освітньої реформи: методичні засади дослідження

38-44

Юрій Черножук,
Ірина Узун.

Емоційний інтелект майбутніх педагогів з різним рівнем тривожності

44-50

Михайло Хорошуха,
Сергій Іващенко,
Ірина Омері,
Ольга Буряк.

Вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток основних психічних функцій юних спортсменів. ( Присвячується пам’яті професора Леоніда Прокоповича Сергієнка)

50-56

Константин Шевченко-Битенский,
Валерий Битенский.

Инновационное направление в терапии психических заболеваний с использованием синергетических эффектов тканей мозга

57-64

Педагогіка

Абдулкадір Кабадай.

Аналіз використання рідної мови дошкільників туреччини у відношенні самостійних та службових частин мови

64-72

Микола Степанець.

Становлення педагогічної освіти магістрів у контексті реформування системи вищої освіти Канади

73-77

Юліана Лавриш.

Індивідуалізація навчання у транснаціональних корпораціях Канади: зарубіжний досвід і шляхи імплементації

77-83

Тетяна Дудка,
Микола Чумак.

Педагогічний потенціал міжнародних порівняльних досліджень

84-90

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.