Випуск №1, 2020

Титульна сторінка 

 

Психологія-Медицина 

Ірина Поспелова,
Олена Косьянова.

Вплив соціально-психологічних установок сучасного подружжя на їх задоволеність шлюбом

5-13

Юрій Чебан.

О методах дослідження емоційно-вольового потенціалу висококваліфікованих спортсменів-веслувальників

13-19

Олексій Чебикін.

Емоційний інтелект, його пізнавально-мисленнєві ознаки та функції

19-28

Ганна Слободянюк.

До проблеми психологічної підготовки майбутніх вчителів

29-33

Вікторія Виноградова.

Вплив соціальних факторів на формування особистості І. І. Мечникова

34-40

Світлана Ситнік,
Олексій Чебикін.

Особливості міжособистісної взаємодії психологів з різним рівнем соціального інтелекту

41-48

Святослав Лінніков.

Гіпергомоцистеїнемія як патогенетичний фактор акушерських ускладнень

49-52

Педагогіка

Анатолій Чустрак,
Артемій Кізірян,
Едвард Кізірян.

Особливості впливу реверсивної дії ударно-хвильових тренажерів на фізіологічний та фізичний стан учнів

52-59

Валентина Тодорова,
Борис Долинський,
Тетяна Пасічна.

Удосконалення змісту хореографічної освіти в аеробіці на етапі спеціалізованої базової підготовки спортсменів

60-65

Лариса Деркач,
Лариса Констанкевич.

Використання інтерактивної платформи mozaik як об’єкта навчальної взаємодії між учасниками освітнього процесу

66-75

Євдокія Долгієр,
Марина Фідірко,
Ігор Мороз,
Ірина Смолякова.

Дослідження фізичного стану студентів з країн Близького Сходу.

75-81

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.