Випуск №5 Наука і Освіта 2015 рік

Зміст

Бобро О. В.

Теоретико-методологічні підходи до викладання дисципліни «основи медичних знань» у вищих навчальних закладах

Ганчар А. И.

Мониторинг показателей выступления сильнейших команд пловцов на VII-XV чемпионатах мира по водным видам спорта с 1994 по 2013 гг. (II этап)

Гюль Алі

Реформування  системи вищої освіти Туреччини в середині ХХ століття

Дегирменджи Мюджахит

Пути реформирования системы подготовки специалистов дошкольного образования в высших учебных заведениях Турции

Дишко О. Л.

Формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг

Долженков О. О., Постоян Т. Г.

Технологія портфоліо в аспекті автентичного оцінювання результатів професійної підготовки майбутніх фахівців

Ивасюк Н. А.

Синтез средств обучения профильной и иноязычной речевой деятельности в условиях интегрированного обучения

Кожем’якін О. С.

Оптимізація методології формування компетентності з безпеки життєдіяльності

Михайловський О. В.

Метод учбових проектів як педагогічна умова розвитку економічного мислення вчителів інформатики у процесі післядипломної освіти

Москалюк О. В.

Система вправ з навчання англійського публічного мовлення майбутніх політологів

Осіпцов А. В.

Розробка та обґрунтування освітньо-виховного середовища у вихованні загальнолюдських цінностей у студентів класичного університету

Павлишина Н. Б.

Педагогічна модель формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку

Петришин О. В.

Формування психофізичної компетентності студентів вищих медичних закладів у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки засобами спортивно-ігрових технологій

Пєшкова О. В.

Вплив засобів фізичної реабілітації на стан серцево-судинної та сечостатевої системи і загальну фізичну працездатність у чоловіків першого зрілого віку при хронічному простатиті

Подгорна В. В.

Сучасний стан і зміст корекційної роботи з молодшими школярами, які мають тяжкі порушення мовлення

Пономарюк Л. П.

Професійна спрямованість та її вплив на формування відповідальності молодшого медичного спеціаліста в процесі фахової підготовки

Рубіс К. М.

Місце спортивної боротьби у системі фізичного виховання вищих педагогічних навчальних закладів

Самоненко С. Б.

Вивчення критеріїв диференційованого навчання у системі фізичного виховання школярів

Терзі П. П.

Виховання фізичних якостей у юнаків-футболістів на етапі спортивного вдосконалення

Тодоров П. І.

Вдосконалення силових якостей у спортивній підготовці слабочуючих борців 17-18 років

Тодорова В. Г.

Сучасний стан і перспективи хореографічної підготовки в складнокоординаційних видах спорту

Упатова І. П.

Позааудиторна методична діяльність майбутніх учителів

Форостян О. І.

Теоретико-методичні засади адаптивного фізичного виховання підлітків з порушеннями слуху

Шаров Р. А., Попроцький І. С.

Навчально-методичне забезпечення професійної підготовки військових та цивільних моряків України в сучасних умовах освітнього середовища

Шейко Л. В.

Дифференцированный подход - резерв повышения качества процесса обучения плаванию взрослых людей, которые занимаются в группах оздоровительного плавания

Шемчук В. М., Харченко О. М.

Особливості професійної підготовленості офіцерів військово-морських сил до виконання завдань в екстремальних умовах службової діяльності

Яблонська Т. М.

Роль емоційного фактору у процесі фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов, заснованої на принципі рольової перспективи

Якимчук Н. В.

Реалізація ігрових методів у процесі навчання іншомовної граматики студентів-філологів

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.