Випуск №4 Наука і Освіта 2015 рік

Зміст

Бачинська Н. В.

Історія, характеристика, проблеми і перспективи розвитку спортивної акробатики в дніпропетровській області та Україні

Білявський М. С., Петров Є. П., Мунтян І. С.

Формування загальної фізичної підготовленості у процесі навчання на відділенні ветеринарної медицини аграрного технікуму

Бобро Е. В.

Оценка общего функционального состояния центральной нервной системы у студенток, обучающихся на 3 курсах высших учебных заведений

Бондаренко В. І.

Моніторинг формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій

Борщенко В. В., Садовник О. В.

Роль емоційної саморегуляції у професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури

Браташ С. В.

Біомеханічний аналіз фізичної підготовленості учнів старшого шкільного віку

Бронікова С. А.

Інтерактивний метод навчання державних службовців

Буховець Б. О.

До питання контролю психофізичного стану дітей під час корекції рухових порушень

Ганчар А. И.

Оценивание динамики показателей выступления сильнейших команд пловцов на чемпионатах мира по водным видам спорта с 1994 по 2013 гг. (II этап)

Головченко О. І.

Психофізичний стан студенток педагогічної галузі при вивченні навчальної дисципліни «Фізичне Виховання»

Евтухова Л. А.,Торопин М. А., Дышель Г. А.

Метод плантографии при оценке состояния свода стопы школьников в различных режимах нагрузки

Ігнатенко С. О.

Професійна підготовка майбутніх учителів

Коваленко Е. В., Иванова З. А.

Новые фитнес-программы для начального и среднего уровня физической подготовки: система Т-Тапп и Зумба

Козерук Ю. В.

Педагогічна технологія з формування рухових навичок учениць засобами фізичних вправ

Козий Т. П., Доляновская Н. П.

Влияние разнонаправленных физических нагрузок на композицию тела женщин среднего возраста

Коломийцева О. Э., Дейнеко А. Х., Миргород Д. А.

Калланетика как средство формирования мотивации к занятиям физическим воспитанием студенток юридического ВУЗа

Колядюк С. І.

Корекція фізичного розвитку і рухової діяльності дітей з порушеннями слуху засобами фізичного виховання

Кольцова О. С.

Популяризація здорового способу життя та занять спортом засобами олімпійської освіти

Латіна Г. О.

Оцінка ефективності системи оздоровлення школярів в умовах впровадження освітньо-оздоровчої здоров’язберігаючої технології

Лукаш І. В.

Теоретичні засади формування рухових умінь майбутніх вчителів початкових класів в процесі підготовки до викладання фізичної культури в школі

Лутовінов Ю. А.

Оптимізація ефективності тренувальної роботи підготовчого періоду річного макроциклу юних важкоатлетів різних груп вагових категорій

Луценко Л. С., Бодренкова І. О.

Формування професійно важливих якостей майбутніх юристів засобами фізичної культури

Мазин В. Н.

Социальные функции детско-юношеского спорта

Мандюк А. Б.

Особливості процесу фізичного виховання в міських та сільських загальноосвітніх школах (на прикладі шкіл Львівської області)

Мошенская Т. В., Шепеленко Т. В., Лучко О. Р.

Методика интегральной подготовки юных спортсменов, специализирующихся на спортивной аэробике, с акцентом на развитие функции внимания

Озарук В. В., Презлята Г. В., Курилюк С. І.

Урахування психо-фізіологічних особливостей учнів початкових класів у процесі формування потреби до підвищення рухової активності

Осипенко Е. В.

Формирование физического здоровья учащихся учреждений общего среднего и высшего образования с использованием компьютерных технологий

Осіпцов А. В.

Стан вихованості загальнолюдських цінностей особистості у студентів класичних університетів

Петухова Т. А.

Безпека життєдіяльності в освітянському просторі

Терзі П. П.

Виникнення спортивних ігор в Україні (1920-1930 рр)

Форостян О. І.

Теорія та методика фізичного виховання в просторовому орієнтуванні дітей з порушеннями зору

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.