Випуск №3 Наука і Освіта 2015 рік

Зміст

Асєєва Ю. О.

Професіогенез професійних установок особистості

Атаманчук Н. М. 

Арт-терапія як засіб вивчення та подолання бар’єрів у спілкуванні підлітків

Володарська Н. Д.

Особливості супервізії для ведучих терапевтичних груп в  контексті їхніх світоглядних орієнтацій

Дзюба Т. М.

Демотиватори продуктивності праці: особливості впливу на професійне здоров’я вчителя

Іванова О. В.

Розвиток смисложиттєвих орієнтацій у юнацькому віці засобами образотворчого мистецтва

Кабешева А. О.

Особливості емоційно-комунікативної сфери студентів з різним рівнем використання мобільного телефону

Казанжи М. Й.

Особливості діагностики фасилятивності

Каргіна Н. В.

Основні підходи до вивчення психологічного благополуччя особистості: теоретичний аспект

Косьянова О. Ю.

Особливості проведення бесід при поліграфному обстеженні

Мельникова С. В.

Изучение уровня тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности в социальной группе «студенты-психологи»

Мошковська О. О.

Деякі аспекти психологічних основ жіночого флірту

Павлова І. Г.

Розвиток емоційної зрілості студентів-майбутніх психологів

Пивоварчик І. М.

Психологічна корекція та підтримка міжособистісних відносин підлітків

Пільгук Т. С.

Творча компетентність вчителя-початківця як умова ефективної професійної діяльності

Подгорна В. В.

Особливості організації психомоторного акту у молодших школярів із важкими порушеннями мовлення

Самара О. Є.

Вживання алкоголю та наркотиків як відповідь на стрес. Аналіз патернів поведінки студентської молоді

Сінєльнікова Т. В.

Психологічні особливості вибору копінг-стратегій в юнацькому віці

Ушакова Т. Ю.

Структурні компоненти відповідальності: теоретико-методологічний аналіз

Харцій О. М., Перевозна Т.О.

Психологічні заходи підготовки менеджера

Царькова О. В.

Характер и специфика переживания чувства вины родителями детей с ограниченными возможностями и функциональными расстройствами

Цуркан Т. Г.

Взаємини дитини і батьків як визначальний фактор впливу на формування особистості

Чебикін О. Я., Кримова Н. О.

Вплив комп’ютерної діяльності на емоційну сферу студентів

Шевченко Р. П.

Нарушения психоэмоциональной сферы у военнослужащих с психосоматическим и невротическим регистрами

Яланська С. П., Лутфуллін В. С.

Аналіз психологічних поглядів Й. Гербарта в контексті «Педагогічної Антропології» К. Д. Ушинського

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.