Випуск №2 Наука і Освіта 2015 рік

Зміст

Буднік А. О.

Комплекс вправ і завдань з розвитку жанрового та текстового компонентів дискурсних умінь на матеріалі національно-прецедентних текстів

Буздуган О. А.

Використання мультимедійних засобів навчання в контексті осучаснення процесу викладання іноземної мови

Демір У. Б.

Педагогічні умови підвищення ефективності музично-теоретичної освіти в підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва

Джуринський П. Б.

Інтерактивні методи навчання студентів напряму підготовки «Фізичне виховання» на репродуктивно-діяльнісному етапі

Діденко Г. О.

Методи індивідуалізації і персоніфікації профільного навчання в умовах комбінованої системи М. П. Гузика

Долженков О. О.

Формування правової компетентності майбутніх менеджерів освіти

Ерсьозоглу І.

Формування підготовленості майбутніх менеджерів освіти до інформаційно-аналітичної діяльності

Зайцева Ю. В.

Компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно-спортивної роботи

Карасу Л.

Деякі аспекти толерантного спілкування іноземних громадян у вищих навчальних закладах

Ковтун О. В.

Формування соціокультурної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки

Копусь О. А.

Роль концептуального аналізу художнього твору у формуванні текстової компетентності майбутніх учителів української мови і літератури

Кулакова Т. Б., Никифорова Н. Г.

К вопросу о разработке теоретико-методологических основ преемственности образовательных программ по уровням профессионального образования

Мартынова Р. Ю.

Синергетическая обусловленность педагогической интеграции

Наджафова С.

Інтеграційні процеси в освіті

Осадча Т. В., Бацанюк Н. В.

Артистизм як фахова якість майбутнього вчителя музики

Печерська Е. П., Шепельська М. О.

Формування художньо-образного мислення учнів у процесі вокально-хорової роботи

Пономарюк Л. П.

Діяльність педагогічного колективу з розвитку професійної відповідальності в умовах медичного училища

Постоян Т. Г.

Управлінська модерація в роботі викладача вищої школи

Реброва О. Є.

Міждисциплінарні та синтезуючі методичі засоби стимулювання художньо-ментального досвіду майбутніх учителів музики та хореографії

Степанова Л. В.

Педагогічна промова як складова мовленнєвої компетенції майбутніх учителів мистецьких дисциплін

Холодов С. А.

Характеристика морфологічних особливостей та невролого-ортопедичного статусу дітей із ДЦП з різними можливостями до пересування

Чень Чень

Феномен емоційності у музично-виконавському процесі майбутнього вчителя музики

Черненко Н. М.

Професійна підготовка менеджерів освіти в сучасних умовах

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.