Випуск №7 Наука і Освіта 2015 рік

Титульна сторінка

Зміст

Аймедов К. В.,

Лебіга Л. П.

Вплив індивідуально-психологічних і психоемоційних характеристик на адаптивний потенціал особистості лікарів-інтернів

Варіна Г. Б.

Пропріум професійної стійкості майбутнього практичного психолога

Винарчик Е. А.

Психологические особенности взаимосвязи мотивации и вовлеченности в трудовую деятельность как фактора успешной профессиональной деятельности

Гузь Н. В., Гузь В. В., Мельникова С. В.

Дослідження особливостей соціальних цінностей  майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки

Зайцева Ю. М., Прокоф’єва О. О.

Психологічні аспекти етнічної ідентичності української молоді

Иванова К. А.

Исследование особенностей выраженности чувства юмора у студентов

Казанжи М. Й.

Вплив актуального сімейного стану на фасилятивність людини

Каткова Т. А.,

Фісіна Н. Г.

Психологічні особливості впливу спрямованості особистості старшокласника на професійний вибір

Клюева С. Д.

Эстетические эмоции в художественно-образной структуре хореографического искусства

Кобильнік Л. М.

Генезис дослідження аксіологічних настанов студентської молоді в культурно-освітньому просторі

Ковалёва М. В.

Особенности временной перспективы студентов

Косьянова О. Ю.

Особливості взаємозв’язку показників емоційної зрілості та схильності до обману згідно з моральними цінностями сучасного юнацтва з використанням поліграфу

Lukashchuk-Fedyk S. V.

Axiological nature of healthy lifestyle and its importance in saving reproductive health of students

Побережник С. Я.

Влияние профессионального выбора супругов на характер их межличностных отношений

Prokofieva O. O.

Psychological conditions of preventing manipulative interpersonal relations in adolescence

Стельмащук Х. Р.

Особливості мотиваційно-ціннісної сфери дітей-сиріт

Тепляков Н. Н.

Обыденное сознание в эстетической и этической сферах жизнедеятельности субъекта

Харцій О. М.,

Перевозна Т. О.

Тренінг у формуванні творчої особистості

Хоржевська І. М.

Психологічні основи професійної культури фахівця

Царькова О. В.

Почуття провини як компонент психологічного клімату у родині, де росте дитина з особливими потребами

Шевченко С. В.,

 Каткова Т. А.

Дослідження проблеми підвищення працездатності особистості у психологічному дискурсі

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.