Випуск №11 Наука і Освіта 2011 рік

Зміст

Лебединський Е. Б. Українському дитячому центру "Молода гвардія" – 55 років.

4

Симоненко С. Н., Лебединский Э. Б. Актуальные проблемы рекреационной психологии детства

6

Акимов C. К. Особенности влияния интернет-аддикции на ценностно-моти-вационную сферу студентов.

9

Ануфриева О. С. О теории привязанности и ее влиянии на особенности поведения ребенка

14

Барінова Н. В. Статеворольові чинники дефіцитарності ставлення батька до доньки.

17

Бринза І. В. цінності та сенсожиттєві орієнтації особистості, яка переживає благополуччя

21

Булгакова В. О. Психологічні основи прояву та спрямованості правової культури підлітків.

25

Велитченко Л. К. Інтерактивні аспекти рекреаційної психології дитинства.

28

Грек О. М., Аксеніна А. В. Психологічні особливості розвитку креативності в підлітків в умовах рекреаційного закладу

32

Грек О. М., Брюховецька В. В. Розвиток творчих здібностей у молодших школярів в умовах рекреації

35

Грек О. М., Казаріна В. В. Дослідження емоційної сфери підлітків в умовах

рекреації

39

Дегтяренко Т. В. Психофизиологическая парадигма в решении актуальных проблем рекреационной психологии.

42

Дегтяренко Т. В. Зиборова О. А. Преодоление сегрегации детей с ограниченными возможностями в рекреационных условиях

47

Денисенко А. А., Рудская А. Г. Особенности формирования психологического здоровья младших школьников

50

Завірюха В. В. Принципи формування здатності до професійного самозростання в майбутніх педагогів дитячих оздоровчих закладів.

54

Ільницька Л. А. Шляхи здійснення психологічного супроводу осіб, залежних від Інтернету, в юнацькому віці.

57

Карпенко З. С., Карпенко Є. В. Ціннісно-ієрархічна модель духовного здоров’я особистості в захисному і копінговому модусах

61

Касьян Т. В. Тривожний підліток у родинному колі: проблеми та шляхи розв’язання.

65

Климович М. В. Науково-методичне середовище як фактор професійно-творчого становлення студентів педагогічного коледжу.

69

Коваль Е. И. Особенности профессионально-ролевой деятельности психолога      рекреационного учреждения.

72

Кондратьєва О. В. Застосування психологічної реабілітації в системі ЛФК при порушеннях постави в дитячих оздоровчих центрах.

75

Корабльова Н. С. Вплив поняття "суб'єкт" у філософії на розуміння реабілітації суб'єкта у психології

Коробицына М. Б. Психологическая диагностика и психологическая коррекция  состояний алекситимической психалгии у детей и подростков

78

 

83

Коробка Л. М. Ціннісне ставлення до здоров'я як ресурс подолання бідності

86

Костюнина О. В. Адаптация подростков в рекреационной среде как явление инициации взросления.

90

Кошлань І. Г. Локалізація контролю у юнаків та його психологічні детермінанти

94

Крутько С. В. Психологічні особливості професійної Я-конецепції особистості

98

Майданюк О. О. Психологічні особливості формування соціально спрямованих потреб у юнацькому віці.

101

Массанов А. В. Профілактика та усунення психологічних бар'єрів особистості           в рекреаційний період.

105

Меліхова І. О. Корекція міжособистісних стосунків у спілкуванні юнацтва в умовах рекреації.

108

Олексюк В. Р. Особливості усвідомлення молодшими школярами часової динаміки власного життя

112

Панченко О. А. Реабилитация и абилитация непсихотических психических расстройств.

117

Пеньковська Н. М. Особливості розвитку Я-концепції майбутніх учителів початкових класів

120

Пивоварчик И. М. К проблеме психологического сопровождения детей-рекреантов

125

Прохоров А. О. Рефлексивная организация психического состояния

128

Розіна І. В., Андріяш Х. О. Психологічні труднощі адаптації у підлітків у рекреаційний період

134

Ружицька М. С. Співвідношення психологічної проникливості і взаємодії в структурі психологічного впливу

137

Санніков О. І., Заваленко С. В. Співвідношення когнітивних стилів і параметрів прийняття рішень.

140

Ситенко О. С. Особливості загального конструкту психологічної схильності особистості до азартних ігор

145

Сінєльнікова Т. В., Тарковська А. М. Особливості корекційної роботи з агресивними підлітками в рекреаційних закладах.

149

Снігур Л. А. Психологічна складова громадянського виховання в рекреаційний  період.

152

Соколова Н. О. Креативність як чинник ефективного прийняття рішень психологом-консультантом

156

Старинская Н. В. Развитие творческой направленности самоактуализации личности подростков в условиях рекреационных учреждений.

160

Таций В. М. Розвиток психологічної захищеності як базової потреби особистості

165

Форманюк Ю. В. Корекція проявів інфантильності підлітків методом символдрами в умовах пришкільного літнього табору.

168

Цибух Л. М. Урахування психологічних особливостей підлітків в роботі психолога дитячого оздоровчого закладу

171

Шевченко Е. И. Теоретические аспекты изучения проблемы синдрома эмоционального выгорания детских психологов

 

Резюме

 

Наші автори

 

175

 

180

 

192

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.