Випуск №10 Наука і Освіта 2011 рік

Зміст

Бадалова М. В. Мыслительные стратегии преодоления неопределенности в профессиональной деятельности психолога

3

Боровцова М.С. Механізми становлення ґендерної ідентичності особистості

9

Вдовіченко О.В., Студінська В.С. Розвиток пам’яті в молодшому шкільному віці на уроках англійської мови.

13

Горячая Т.С. Феноменологическая психология и христианская богословская мысль: сходства и различия.

18

Закревский В. Э. Стратегия жизни как фактор социально-профессионального самоопределения.

23

Закревский В. Э. Временная перспектива индивида: теоретический и практический аспекты.

27

Криволапчук В. О. Психофізіологічна надійність працівників кримінальної міліції

31

Мартынова Р.Ю. Психологические особенности восприятия и осмысления научного текста на профессионально-речевом этапе интегрированного обучения иностранным языкам.

34

Массанов А.В. Діагностика психологічних бар’єрів у творчій діяльності особистості

41

Матієнко Т. В. Перебіг емоційних станів оперуповноважених

44

Павелко И. И. Исследование экзаменационного стресса у курсантов в условиях обучения в вузах МВД.

51

Проскурняк О.І. Роль активності у формуванні комунікативної діяльності особистості.

54

Рафа М.Б. Особливості реконструкції життєвого досвіду як детермінанта розвитку інноваційного потенціалу особистості.

58

Сімко А.В. Емпіричне дослідження координаційних можливостей психомоторики дітей-олігофренів старшого дошкільного віку на різних рівнях побудови рухів

62

Сухенко Я.В. Аналіз власного досвіду як засіб моделювання програми формувального експерименту

67

Цільмак О. М. Методи корекції невпевненості у собі

72

Черкасов М. П. Семантика оцінок художньообразних висловлень та рівні їх усвідомлювання.

75

Харцій О. М. Підготовка майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності

80

Шевяков О. В. Модель психологічного забезпечення розвитку соціотехнічних систем діяльності

83

Резюме.

88

Наші автори 

93

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.