Випуск №7 Наука і Освіта 2008 рік

Зміст

Агалаков С.Г. Динамика процессов смыслообразования и психовегетативных расстройств на фоне стресса
Акімова Л.Н. Гендерні особливості ціннісних орієнтацій особистості
Банцер В.С. Теоретико-методологічні засади дослідження професійної творчості керівника
Балинська Т.І. Особливості розвитку екологічної свідомості в підлітковому віці
Барчи Б.В. Про роль самооцінки в розвитку самосвідомості дитини в поліетнічному середовищі
Бергхауер-Олас Эмёвке Детская игра и рисунок как культурное впечатление
Бєлова В.М. Соціально-психологічні чинники формування політичної культури студентської молоді.
Булгакова О.Ю. Систематизація небезпечних ситуацій у життєдіяльності особистості, яка розвивається
Вдовиченко О.В. Психологические аспекты риска в контексте  национальной культуры
Вовнянко Т.А. Особливості аутоагресивної поведінки в юнацькому віці
Гарапко В.І. Обґрунтування науково-методологічного поняття «інформаційні технології» в                європейській педагогічній освіті…
Гассий О.В. Ментальная репрезентация события: схема-сценарий социального события…
Герцовська-Вайнагій Н.О. Успіх як складова частина вивчення культури носіїв англійської мови
Головська І.Г., Жогно Ю.П. Суб'єктивна семантика уявлень педагога про стан емоційного вигорання.
Грек О.М. Особливості взаємозв’язку структурних компонентів  візуальної та вербальної креативності в підлітковому віці
Гуляс І.А. Тенденції розвитку моральної самосвідомості у молодшому шкільному віці

Данилюк І.В. 

Складові елементи структури психології етнічної спільноти

Денисенко А.А., Дорошенко К. Выраженность детерминантов психологической готовности к материнству у девушек юношеского возраста…
Денисенко А.А. Этническая толерантность современного подростка
Дмитерко-Карабин Х.М., Карабін Т.В. Основні виміри життєвої кроскультурності: проблема та ресурс
Егорченко С.П. Процессы смыслообразования и мотивации  у наркозависимых
Игнатенко О.А. Влияние полиэтнической среды на самоактуализацию студентов
Іванова В. Особливості розвитку когнітивної сфери у старшому дошкільному та молодшому                 шкільному віці.
Калинич Л. Шлюб та сім’я як об’єкти психологічного дослідження
Коваленко А.Б. Психологічний аналіз взаємозв’язку розуміння і мислення.
Коломієць А.С. Порівняльний аналіз міжособистісних конфліктів у державних та недержавних установах…
Лазаренко Т.М. Психологічне консультування віл-інфікованої особистості
Марусинець М.М. Проблеми становлення особистості в поліетнічному середовищі
Массанов  А.В. Психологічні бар'єри в професійному самовизначенні молоді.
Меліхова І.О. Особливості мотиваційної структури особистості,  мотивації успіху й уникнення            невдачі молоді в умовах поліетнічного середовища

Меліхова І.О., Сербін-Жердецька І.А.

Мотиви заняття секс-бізнесом у жінок різних етносів

Остапенко І.В. Структурні компоненти образу Я управлінців вищої керівної ланки
Павелків В.Р. Специфіка стосунків підлітків з агресивною поведінкою з однолітками
Пономарьова В.К. Аналіз та модифікація тренінгових методик для дослідження соціально-психологічних особливостей розвитку Я-концепції школярів
Прокопович Ю.А., Керестень І.С. Фактори розвитку особистості в умовах поліетнічного регіону
Прокоф’єва-Акопова С.А. Соціально-психологічна дезадаптація соціальних аутсайдерів
Пундев В.В. Варианты анализа тональных характеристик речи
Ралько І.М. Структурно-функціональна модель особистісної свободи
Розіна І.В. Особливості динаміки розвитку креативності в підлітковому віці
Родіна Н.В. Переживання як форма психічної активності суб'єкта в процесі копінг-поведінки
Росул Т. Полікультурне середовище як чинник формування музичної культури Закарпаття
Симоненко С.М., Нападовська І.В. Психологічні особливості формування гендерної  моделі поведінки у хлопчиків молодшого шкільного віку  за допомогою українських народних казок
Сидоренко Н.І. Аналіз структури взаємозв’язків регуляторних процесів з властивостями особистості в студентів педагогічного ВНЗ
Соснюк О.П. Тренінгові технології розвитку інноваційного потенціалу особистості
Стась О.С. Розробка і проведення тренінгу з розвитку соціальних здібностей в умовах вторинної соціалізації
Цимбал М.В. Теоретичні засади формування економічного мислення
Чегі Т.Т. Аналіз результатів діагностичного етапу психологічного супроводу навчально-службової діяльності курсантів ВНЗ МВС
Чжоу Ян Психологічні особливості розвитку творчих здібностей у музично обдарованих учнів в юнацькому віці
Шахвердова А.П. Соціально-психологічна адаптація та її особливості у студентів-першокурсників ВНЗ

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.