Випуск №6 Наука і Освіта 2008 рік

Зміст

Богуш А.М.

Василь Сухомлинський: азбука виховання майбутніх громадян України.

Березовська Л.І.

Проблема самовиховання учнів у навчально-виховному процесі школи.

Білан О.І.

Особистісно-орієнтована освіта як умова компетентнісного розвитку особистості.

Бербега Е.И.

Основные этапы проведения адекватной логопедической коррекции у детей старшего дошкольного возраста для профилактики развития дисграфии.

Бушер Л.В

Індивідуальний підхід у взаємодії дошкільного закладу освіти з різними типами сімей.

Вертугіна В.М.

Впровадження ідей В.О.Сухомлинського в практику роботи з дітьми з вадами зору.

Врочинська Л.І.

В.О. Сухомлинський про виховання гуманності в дітей.

Гордій Н.М.

Умови оволодіння педагогічною майстерністю педагога у наукових працях В.О. Сухомлинського.

Грама Н.Г.

Форми і методи навчання: специфіка їх прояву і взаємодії у процесі підготовки майбутніх вихователів до формування математичних уявлень у дошкільників.

Григоренко Г.І., Жадан Р.П.

В.О. Сухомлинський про виховання бережливості в дітей дошкільного віку.

Дегтяренко Т.В., Бербега Е.И

. Предпосылки развития дисграфии у детей старшего дошкольного возраста.

Дегтяренко Т.В., Іванова О.С., Тубичко Ю.О.

Комплекс нейропсихологічного обстеження, адаптований для дітей старшого дошкільного віку, для визначення стану психомоторики, перцептивно-когнітивних функцій і мовленнєвого розвитку.

Деркач В.Ф.

Роль школи та сім'ї у вихованні дітей дошкільного та шкільного віку в контексті педагогіки В.О. Сухомлинського.

Долинський Б.Т.

Вплив ідей В.Сухомлинського на організацію спортивно-ігрової діяльності молодших школярів.

Єремчук М.О.

Особистісно-розвивальне навчання та інтенсивні психолого-дидактичні технології.

Жаровцева Т.Г.

Педагогічна освіченість батьків як умова реалізації ідей батьківської педагогіки                 В. Сухомлинського.

Закорченна Г.М

. Управління педагогічною діяльністю в сучасних концепціях вітчизняних вчених.

Івершинь А.Г., Ремега Г.С.

Проблема сприйняття живописного твору дошкільниками.

Івершинь А.Г., Колеснікова З.В.

Розвиток емоційної сфери дошкільників у процесі образотворчої діяльності.

Івершинь А.Г., Галюк Я.П.

Розвиток інтелекту дошкільника засобами продуктивної діяльності.

Інжестойкова В.О.

Колір як засіб створення художнього образу в дитячих малюнках.

Кавиліна Г.К.

Особливості малювання дітей дошкільного віку.

Калмиков Г.В..

Суб’єкт-суб’єктна парадигма у гуманістичній концепції взаємин особи і колективу                       педагогічної творчості В.О.Сухомлинського.

Кисельова О.І.

Повчання, як метод морального виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

Колосова Н.М.

Педагогічна підтримка дітей дошкільного віку.

Копіца Є.П.

"Слово про слово".

Костюхіна Л.В.

Вплив функціональної музики на характер взаємовідносин між дітьми дошкільного віку.

Котик Т.М.

Проблема формування мовної особистості в   лінгводидактичній спадщині В.О. Сухомлинського.

Кравченко Л.В.

Принципи роботи вихователя зі словом у педагогічній спадщині В. Сухомлинського.

Кудрявцева О.А.

Активізація розвитку мислення старших дошкільників засобами пошукових                 дидактичних ігор.

Луцан Н.І.

Розвиток мовлення дітей у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

Мартинюк Г.І.

Роль природного довкілля у формуванні особистості у працях В.О. Сухомлинського.

Медведєва М.А.

Методика вивчення фонематичних процесів в учнів 2-4 класів шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (психолінгвістичний підхід).

Монке О.С.

Педагогічно-творча спадщина Василя Сухомлинського в контексті формування духовних цінностей дошкільників.

Мусієнко-Репська В.І.

Духовні цінності в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

Наточій А.М.

Гуманістична педагогіка В.О. Сухомлинського як основа проектування розвитку дитячої особистості.

Петрусенко С.Ю.

В.Сухомлинський про необхідність роботи з молодим учителем.

Порядченко Л.А.

Особливості навчання опису дітей старшого дошкільного віку.

Почиваліна Г.В.

Розвиток мовлення дітей дошкільного віку у спадщини В.О.Сухомлинського.

Просенюк А.І.

Розумовий та емоційний компоненти як складові інтересу дітей дошкільного віку до           художнього слова у спадщині В. О. Сухомлинського.

Рикова Л.Л.

Моделювання як спосіб наочного відображення реальної дійсності в навчальному процесі.

Руденко Ю.А.

Виразне читання як навчальна дисципліна у спадщині В.О.Сухомлинського.

Руснак О.М.

Реалізація принципу народності В.О.Сухомлинського в навчанні дітей української мови в етнонаціональних дошкільних закладах.

Садова Т.А.

Проблема розвитку пізнавальної активності старших дошкільників у педагогічній спадщині В.Сухомлинського.

Сидоренко Я.С.

Формування фонематичних умінь у дошкільників – передумова успішного навчання грамотного письма.

Скалозуб Т.І. В.О.

Сухомлинський про казку як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

Скоморовська І.А.

Книга і читання – складові духовного розвитку учнів у спадщині В.О. Сухомлинського.

Собко І.О.

Особливості формування естетичного світогляду майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу як передумова розвитку їхніх творчих естетичних здібностей.

Ткаченко І.В.

Виховання школярів у літніх оздоровчих таборах із використанням етнопедагогічних традицій.

Трифонова О.С.

До проблеми формування інтересу в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського.

Тютюнник Л.І.

Виховання моральних цінностей дошкільників у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.