Випуск №7 Наука і Освіта 2014 рік

Зміст

Ахмет Али Айдын Методика исследования концепта «любовь» в русской и турецкой картинах мира (на материале произведений И. А. Бунина и Я. К. Беятлы)
Алексеева Т. Б., Писарева С. А. Управление инновациями в образовании: возможности культурологического подхода
Балакірєва В. А. З історії розвитку трудового навчання і виховання учнів молодшого шкільного віку та форм організації цього процесу
Батракова И. С. Особенности образования взрослых в современном университете: организационно-педагогический аспект
Біла О. О. Професійна підготовка майбутніх соціономістів сфери до створення безпечних умов соціально-педагогічної діяльності в загальноосвітній школі
Білгородська О. Є. Формальна композиція в системі художньої освіти майбутніх архітекторів
Боксгорн В. В. Роль соціально-педагогічної перцепції у фаховій підготовці майбутніх соціономів педагогічних університетів
Васенко О. В. Хмарні технології у підвищенні якості управління навчальним процесом
Вітрук О. А. Формування професійної майстерності майбутнього вчителя технологій в умовах професійної підготовки
Галактионова Т. Г, Зайцева Е. В. Читательская компетентность как фактор активизации информационных связей в системе управления педагогическим процессом
Георгієв В. М. Мотиваційний компонент у структурі професійної компетентності майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ
Гладкая И. В. Информационная поддержка студентов в системе управления образовательной деятельности в рамках педагогической олимпиады
Глубокова Е. Н. Основные образовательные программы в вузе как механизм управления знаниями
Гуменюк Т. Б., Корець М. С. Cистемний підхід як складова освітньої інноватики
Горщенко Ю. А. Формування оцінно-естетичних суджень у майбутніх учителів початкової школи в навчальному процесі вищої школи
Гущак Ж. М. Концептуальна модель технологічного процесу формування безпекознавчої компетентності студентів
Демір М. І. Рефлексія як компонент формування інтерпретаційної культури майбутнього вчителя музики
Ерсьозоглу І. Інформаційно-аналітична діяльність менеджерів освіти шкільного рівня
Заплатинський В. М. Аналіз підготовки школярів та студентів з питань безпеки, здоров’я та цивільного захисту в Україні та її зміни у зв’язку з виникненням військових загроз
Карпова С. М. Індивідуалізація навчання у практиці художньої підготовки майбутніх архітекторів
Кінєшева А. Ю. Використання інформаційних технологій у формуванні прогностичної компетентності майбутніх магістрів початкової освіти
Коваленко І. В. Реалізація інноваційної випереджаючої освіти у системі підготовки вчителів технологій
Козлова А. Г. Управление подготовкой студентов магистратуры на основе принципа обогащающего обучения
Кузьменко Ю. О. Особливості підготовки державних службовців до аналітичної діяльності
Курач М. С. Розвиток творчих здібностей студентів у процесі художньо-проектної діяльності
Литовченко О. В. Управление развитием регулятивних универсальных учебных действий школьников
Москальов М. В. Дослідження стану тривожності молодих педагогів при входженні в освітню організацію
Назаров О. А. Проблемні питання порядку проведення атестації судових експертів-психологів відповідно до чинного законодавства України
Омельченко Л. М. Внутрішня мотивація педагогічної діяльності: сутність та чинники
Омельчук О. В. Характеристика розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах профільного навчання художньої обробки матеріалів
Оршанський Л. В., Цісарук В. Ю. Структурно-функціональна модель фахового навчання майбутніх учителів технологій у галузі художньої обробки деревини
Пак І. О. Формування естетичної і художньої культури школярів засобами хореографічного мистецтва
Парфенюк В. О. Самовдосконалення особистості як психолого-педагогічна проблем
Перепелиця О. В. Художньо-творча виставка як підсумок творчої діяльності колективу
Петухова Т. А. Професійна компетентність майбутніх фахівців з технологій у системі управління педагогічним процесом
Полещук Л. В. Компетентнісний підхід у формуванні професійно значущих якостей менеджерів освіти
Полозенко О. В. Педагогічні умови формування психологічної готовності майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності
Постоян Т. Г. Навчальна дисципліна «управління впровадженням інновацій в галузі освіти» як засіб формування професійної компетентності майбутніх керівників закладів освіти
Ревякина Е. Г. Безопасность как один из факторов образовательной среды, влияющий на формирование личностного здоровья студентов
Скоромна М. В. Результати аналізу стану проблеми формування культури почуттів особистості
Йылдыз Текин Вопросы освещения темы национальной культуры в учебниках турецкого языка
Черненко Н. М. Аналіз та класифікація вірогідних ризиків у галузі освіти
Чжан Лей [Витоки усвідомлення піаністами пізнавальної ініціативи як навчальної категорії в українській філософії
Шаматажи С. В. Рекомендації з оцінювання та прогнозування педагогічної діяльності
Shekhavtsova S. O. The peculiarities of students’ stimulation for obtaining subjective experience during the pedagogical practice
Yashchuk O. V. Structure of the professional culture of a medical specialist of a start-up qualification level

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.