Випуск №2 Наука і Освіта 2014 рік

Зміст

Асєєва Ю. О. Сформованість підвидів професійних установок у майбутніх фахівців кримінальної міліції
Дудкіна К. А. Психологічні механізми впливу мультиплікації на емоційну сферу особистості дитини
Єгорченко С. П. Социально-психологические характеристики жен пациентов с алкогольной зависимостью
Закревский В. Э. Гуманизация трудовой деятельности профессионала
Косьянова О. Ю. Про специфіку категоріального апарату при поліграфному дослідженні особистості
Лісовенко А. Ф. Впевненість у собі осіб з різною схильністю до заздрості
Меленчук Н. І. Особливості емоційного інтелекту у осіб, схильних і не схильних до авантюрності
Пономарюк Л. П. Специфіка професійної відповідальності молодших медичних спеціалістів
Саннікова О. П., Ульянова Т. Ю. Співвідношення показників конфліктності та агресивності
Цильмак А. Н. Педантизм как интегральная психологическая характеристика следователя
Азаров І. С. Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх офіцерів збройних сил України
Білгородська О. Є. Компоненти формування художньо-графічних умінь і навичок дітей 6-7-річного віку у процесі образотворчої діяльності
Бойченко О. В. Загальна характеристика професійної підготовки та готовності студентів фізико-математичних дисциплін до застосування інтерактивних методів навчання
Буздуган О. А. Наступність дошкільного навчального закладу та школи у сімейному вихованні
Головска І. Г., Талабішка І. Р. Упровадження стратегій критичного мислення на уроках англійської мови
Горошкін І. О. Міждисциплінарна інтеграція як педагогічна умова формування мовної особистості майбутніх перекладачів
Кудрявцева О. А. Організація самостійної роботи студентів при підготовці індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни «основи наукових досліджень»
Малік М. В. Специфіка діяльності загальноосвітнього навчального закладу інклюзивного типу
Павлова В. В. Із досвіду організації науково-дослідницької діяльності майбутніх магістрів
Пилипюк Т. В. Забезпечення творчої самореалізації майбутніх учителів засобами КТД
Сладких І. А. Розвинутий емоційний інтелект студентів-іноземців як умова готовності до навчання
Шкільова Г. М. Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у викладанні галузі «математика»
Яблонська Т. М. Моделювання як основний метод вивчення ресурсів підвищення якості підготовки майбутніх учителів іноземних мов у системі університетської освіти
Якимчук Н. В. Відбір та організація навчального матеріалу для формування англомовної граматичної компетентності майбутніх філологів засобами інтерактивного навчання
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.