Випуск №12 Наука і Освіта 2014 рік

НіО 2014-12

Зміст

Симоненко С. Н., Грек Е. Н., Костюнина Е. В., Леженко И. В.

Рекреационная психология детства: достижения и перспективы

Щубелка Н. В.

Педагогічна система українського дитячого центру «Молода Гвардія»: напрямки модернізації

Лебединський Е. Б.

Психологічні  особливості розвитку творчого потенціалу підлітків в умовах рекреації

Моляко В. А.

Стратегемно-праобразный вектор творческого восприятия мира в условиях функционирования полимодальных информационных потоков

Власова О. І., Гуленко А. С.

Суб’єктивне благополуччя дитини  як орієнтир  психологічного супроводу в закладах рекреаційного типу

Nitza Davidovitch, Moshe Einat

Eliminating instructor bias in grading: a comparison of manual and automatic grading

Лефтеров В. А.

К проблеме психического здоровья личности и современного информационного воздействия

Марусинець М. М.

Рефлексія у формуванні творчих здібностей педагога

Милютина К. Л.

Використання ігрових технологій в процесі корекції життєвої стратегії в наркозалежних

Панченко О. А., Панченко Л. В., Минакова Е. Н.

Опыт организации психологической помощи детям в условиях реабилитационного центра

Панченко О. А., Панченко Л. В., Садчикова Е. Г.

Психологический тренинг как способ сохранения психического здоровья социальных работников

Яковенко С. І.

Принципи організації, завдання та методи надання психологічної допомоги біженцям на базі  дитячих оздоровчих закладів

Ануфриева О. С.

Психосоматоз: сопровождение пограничной личности

Бастракова А. С.

Вплив чинників становлення самодетермінації на інші компоненти особистісного потенціалу підлітків

Булгакова В. О.

Рівень розвитку правової культури і соціально-психологічна адаптація підлітків

Вольчева Г. А.

Актуальные социально-ориентированные образовательные технологии и формы работы в условиях УДЦ «Молодая Гвардия»

Ганкевич О. В.

Вплив дозвілля на задоволеність подружнім життям

Грек О. М., Овчаренко Н. В.

Діагностика та розвиток вербальної креативності у підлітків-рекреантів

Глущенко І. І.

Критерії оцінювання стану сформованості лексичної сторони мовлення у дітей молодшого шкільного віку із ЗПР

Гордуз Н. О.

Технологічні підходи в системі післядипломної освіти

Дишель К. А.

Мультфільмотерапія як засіб корекції та розвитку емоційної сфери молодших школярів

Дишель О. В.

Освоєння ударних видів єдиноборств як спосіб рекреації підлітків

Зіборова О. О.

Вплив заходів соціально-психологічної реабілітації в таборах літнього типу на стиль материнського відношення та психоемоційний стан матерів дітей з обмеженими можливостями

Калюжна Ю. І., Яновська Т. А.

Особливості самоставлення підлітків, позбавлених батьківського піклування

Кіраль Агнета

Психологічні детермінанти правомірної та делінквентної поведінки підлітків

Коргун Л. Н.

Особенности познавательной деятельности детей с нарушениями слуха в условиях рекреации

Крейдун Н. П., Поліванова О. Є., Невоєнна О. А.

Особливості соціальної реабілітації неповнолітніх засуджених в умовах соціальної ізоляції

Курліщук Н. М.

Проблеми соціального виховання дітей і молоді у теоретичній спадщині С. Ф. Русової

Куев Давіл Луїс Сократес

Критерії та рівні сформованості рефлексивної компетентності майбутніх учителів музики

Назаренко Т. П.

Использование методов арт-терапии в работе с детьми в период рекреации

Павлин Д. А.

Развитие спонтанности как фактор становления социальной зрелости подростков

Палько Т. В.

Особливості розвитку рефлексивності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах післядипломної педагогічної освіти

Привалова Д. О., Массанов А. В.

Особливості мотиваційної сфери сиріт підліткового віку

Рябчич Я. Є.

Соціально-психологічні чинники формування девіантної поведінки підлітків

Рогаль Н. І.

Порівняльний аналіз материнського і батьківського ставлення до підлітка

Розіна І. В., Григор’єва С. В.

Порівняльний аналіз особливостей процесу адаптації  підлітків з повної та неповної родини в умовах рекреації

Розіна І. В., Яковлева К. А.

Особливості прояву комунікативної толерантності у підлітків з повних та неповних родин в умовах рекреації

Січка В. І.

Психологічні особливості сприйняття "картини світу" у підлітковому віці

Тесленко В. В.

Педагогічний супровід обдарованих учнів у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі

У Цзинь

Особливості прояву страхів у молодших школярів з повних та неповних сімей

Цибух Л. М.

Застосування асоціативного методу у роботі практичного психолога дитячого центру (на прикладі УДЦ «Молода Гвардія»)

Яворовська Л. М., Філоненко Г. С.

Фактори становлення психологічного благополуччя особистості

Ямницький О. В.

Аксіологічні складові професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх практичних психологів

Наші автори

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.