Випуск №1 Наука і Освіта 2014 рік

Зміст

Богомаз С. Л., Ковалевская Т. Н. Сопровождение процесса социально-психологической адаптации у детей с синдромом задержки внутриутробного роста и развития плода
Девликамова О. О. Психологические особенности мотивов религиозности личности
Егорченко С. П. Лудомания: история формирования и современные аспекты
Закревский В. Э. Планирование жизни как социально-педагогический феномен
Запорожченко Н. В., Лисецкая Е. Я., Лисецкий М. А. Кинезиологическая коррекция последствий негативных эмоций
Косьянова О. Ю. Сучасні тенденції і перспективи використання поліграфної методики в психологіч-них дослідженнях
Садова М. А. Особливості морально-правової відповідальності викладачів вищої школи
Саннікова О. П. Континуально-ієрархічна модель емоційності
Сінєльнікова Т. В. Психологічні особливості підлітків – активних користувачів соціальних мереж
Токарева Н. М. Теоретичний аналіз проблеми моделювання особистісних конструктів у парадигмі когнітивно-соціальної персонології
Харцій О. М. Творчий компонент в діяльності менеджера
Шамне А. В. Теоретико-методологічний аналіз сучасних постнекласичних тенденцій у дослідженні категорії та феномену розвитку у психології
Білецька Г. А. Загальнонаукові компетенції у структурі професійної компетентності фахівця-еколога
Беседа Н. А., Бабич Н. Л. Роль і місце здоров’язбережувальних технологій в оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів сучасної загальноосвітньої школи
Бойченко О. В. Сутність поняття «підготовка майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін» на сучасному етапі
Варварецька Г. А. Результати педагогічного експерименту з формування професійної спрямованості майбутніх фахівців морського та річково-го транспорту
Калашник Л. С. Соціальне сирітство як невизнана проблема сучасної педагогічної науки в КНР
Кічук Н. В. Виховання толерантної особистості в полікультурному середовищі
Койчева Т. І. Роль педагогічного університету у розвитку сучасного суспільства
Нагорна Н. В. Стимулювання суб’єктної позиції майбутнього психолога щодо набуття педагогічної компететності
Нестеренко В. В. [Підготовленість студентів заочної форми навчання до самостійної навчальної діяльності
Осипова Т. Ю. Проблема вироблення професійної позиції майбутнього вчителя як наставника
Сахарова В. В. Залучення іноземних студентів до створення полікультурного середовища
Стрижаков А. О. Дитина в етнопедагогічних поглядах наталі заглади
Тодорцева Ю. В. Основні напрямки роботи соціального педагога з обдарованими дітьми
Шарошкіна Т. А. Погляди К. М. Вентцеля на цілісність виховання особистості
Житарюк І. В. Методичні особливості викладання теми «тригонометричні функції» у старшій школі
Корнещук В. В. Методика в професійній освіті
Романюк О. С. Аналіз методів навчання сучасного англомовного розмовного мовлення в сучасній педагогічній теорії та практиці
Огороднійчук І. А. Активні методи навчання правового змісту при підготовці майбутніх інженерів
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.