Дегтяренко Т. В., Яготін Р. С. Доцільність оцінки адаптаційних можливостей та психосоматичного здоров’я студентської молоді за об’єктивними психофізіологічними параметрами.

// Наука і освіта.  2017.  №8. 66-71.


DOI:

Тетяна Володимірівна Дегтяренко,
доктор медичних наук, професор кафедри біології і основ здоров’я,
Родіон Сергійович Яготін,
аспірант кафедри біології і основ здоров’я,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна


ДОЦІЛЬНІСТЬ ОЦІНКИ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА
ПСИХОСОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ЗА ОБ’ЄКТИВНИМИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ


АНОТАЦІЯ:

Авторами обґрунтовано доцільність увпровадження оцінки адаптаційних можливостей та стану психосоматичного здоров’я студентської молоді за об’єктивними психофізіологічними параметрами. Розроблена комплексна програма психофізіологічного обстеження, яка адаптована для студентів вищих навчальних закладів, дозволяє здійснювати прогнозування індивідуальних траєкторій їх психофізичного розвитку і сприяє запровадженню індивідуалізованого підходу до організації та проведення занять з фізичної культури.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психофізіологічний стан, студенти, фізична культура, адаптація.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Александров Ю. И. Психофиология. / Ю. И. Александров. – СПб: Питер, 2006. ─ 464 с.
2. Босенко А. І. Науково-дослідна діяльність в галузі освіти: навчально-методичний посібник / А.І. Босенко, О. М. Вержиховська, О. В. Гаврилов, В. А. Гурський; за ред. П. Д. Плахтія. – Кам’янець- Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2014. – 160 с.
3. Дегтяренко Т. В. Психофизиологическая парадигма в решении актуальных проблем рекреационной психологи / Т. В. Дегтяренко // Наука і освіта. – № 11 – Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2011. – С. 42-46.
4. Дегтяренко Т. В. Кореляційний аналіз між показниками психомоторики і перцептивно-когнітивного за результатами комплексного нейропсихологічного та психофізичного обстеження дітей з різним рівнем інтелектуального розвитку / Т. В. Дегтяренко // Матеріали VII Міжнародної заочної конф. «Психолого-педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту» , Одеса, ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2016). – С. 276-283.
5. Дегтяренко Т.В. Антропогенетика для психологов: учебник [для студентов психолого-педагогического профиля] / Т.В. Дегтяренко, В.Ф. Коджебаш. – Одесса: Бондаренко М.А., 2016. – 268 с.
6. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2005. – 432 с.
7. Ильин Е. П. Психофиология состояний человека / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2005. – 412 с.
8. Кокун О. М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності: монографія / О. М. Кокун. – К.:Міленіум, 2004. – 265 с.
9. Коробейніков Г. В. Діагностика психофізіологічних станів спортсменів: Метод. Посібник / Г. В. Коробейніков, О. К. Дудник, Л. Д. Коняєв та ін. – К.: 2008. – 64 с.
10. Макаренко М. В., Лізогуб В.С. Онтогенез психофізіологічних функцій людини / М. В. Макаренко, В. С. Лізогуб. – Черкаси, Вертикаль, ПП Кардич С.Г., 2011. – 256 с.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory