Davydova I. V. Does Practical Component Of Educational Process Improve Professional Competence of Future Lawyers?

// Наука і освіта.  2017.  №8. 87-93.


DOI:

Ірина Віталіївна Давидова,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права,
Національний університет «Одеська юридична академія»,
вул. Фонтанська дорога, 23, м. Одеса, Україна


ЯК ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ПІДВИЩУЄ ПРОФЕСІЙНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ?


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено дослідженню застосування інноваційних методів в організації навчального процесу студентів, а саме: ролі та місця практичної складової у формуванні професійної компетентності майбутніх юристів. За результатами дослідження встановлено, що навчальні програми необхідно орієнтувати на більш широкі професійні компетенції (функції) майбутніх юристів – гносеологічні, комунікативні, функціональні, особистісні, які відіграють головну формуючу роль в аспекті набуття студентами професійних навичок та становленні відповідної (професійної) компетентності. Підкреслено цінність практичної складової під час навчального процесу, яка полягає в тому, що з’являється можливість використовувати навчальний час для групових занять, де студенти можуть обговорити зміст лекції, перевірити свої знання і взаємодіяти один з одним в практичній діяльності. Представлено успішні приклади використання практичної складової у навчальному процесі для формування професійної компетентності у майбутніх юристів, що дозволяє більш продуктивно засвоювати та застосовувати знання, отримані під час лекцій, семінарів. Побудовано експериментальний варіант навчального процесу з широким впровадженням практичної складової, орієнтованої на формування провідних компетенцій майбутніх юристів. На підставі побудованої методики оцінки професійних компетенцій зафіксовано зростання рівня компетенцій майбутніх юристів. Отримання позитивних результатів стало можливим також завдяки участі у проведенні таких методів активного навчання саме практика, який в реальному житті брав участь у вирішенні спорів, має детальну інформацію про запропоновані ситуації та варіанти їх вирішення в реальності, що має неабияке значення для майбутніх правозастосовувачів юридичної сфери. Важливим напрямом у розвитку юридичної освіти в Україні на етапі її входження до європейського освітнього простору є реформування самого навчального процесу, що буде стимулювати індивідуальну навчальну активність студентів, краще володіння юридичною технікою, технікою аргументації, здатність вирішувати окремі юридичні проблеми, казуси, знаходити альтернативні рішення тощо. За результатами апробації внесено конкретні пропозиції щодо модернізації навчального процесу у сферу професійної підготовки фахівців-юристів шляхом запровадження нових форм і методів активного навчання з широким використанням практичної складової, направленої на формування професійних компетенцій та відповідного становлення професійної компетентності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

юридична освіта, реформування, навчальний процес, методи активного навчання, професійна компетентність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Котикова О.М. Стан дослідження розвитку вищої юридичної освіти незалежної України. [Електронний ресурс] / О.М. Котикова. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/index.php/2411- 5991/article/download/61130/56825
2. Сущенко В.М. Сучасні проблеми реформування юридичної освіти і науки в Україні. [Електронний ресурс] / В.М. Сущенко. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2007/69-56- 33.pdf
3. Івашкевич І.В. Психологічні чинники становлення професійної компетентності майбутніх юристів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 19.00.07 / І.В. Івашкевич. – К., 2017. – 24 с.
4. Хайден Б. Первый кавалер минервы. [Електронний ресурс] / Б. Хайден. – Режим доступу : http://erazvitie.org/article/pervyj_kavaler_minervy
5. Yorke M. Employability and higher education: what it is – what it is not. [Електронний ресурс] / М. Yorke // ESECT, Learning & Employability. – Series One, 2006. – Режим доступу: http://www.employability.ed.ac.uk/documents/Staff/HEA Employability_in_HE(Is,Isnot).pdf
6. Robinson Jacquelyn P. What are employability skills? [Електронний ресурс] / Jacquelyn P. Robinson // The Workplace. – 2000. – Volume I, Issue 3. – The Alabama Cooperative Extension System. – Режим доступу: http://www.fremont.k12.ca.us/cms/lib04/CA01000848/Ce ntricity/Domain/189/e mployability-skills.pdf
7. Біла книга з реформування української юридичної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zdr.knu.ua/images/2015/2015- 06/26/Bila_knyga.pdf
8. Хайрутдинов Д. «Навыки XXI века»: новая реальность в образовании. [Електронний ресурс] / Д. Хайрутдинов. – Режим доступу: http://erazvitie.org/article/navyki_xxi_veka_novaja_realn ost
9. Петренко М.А. Функции интерактивного занятия / М.А. Петренко // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2009. – № 8. – С. 78-84.
10. Peer Instruction in the Humanities Project the Monash of University [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://artsonline.monash.edu.au/peerinstruction-in-the-humanities/
11. Grade Level Content [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://avantifellows.org/grade-levelcontent/

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory