Інформація про журнал

Науково-практичний журнал «Наука і освіта» був заснований у 1997 році при Південному науковому центрі Національної академії педагогічних наук України за підтримки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

З 2014 року журнал видається Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського.

Журнал спеціалізується у трьох галузях науки: психологія, педагогіка та медицина

З 1997 року до сьогодні було видано більше 100 номерів, у яких надруковано статті вчених з різних країн світу, які працюють у різних галузях педагогічних та психологічних наук. 

Основна цільова аудиторія журналу – провідні вчені, академіки, члени-кореспонденти, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники, студенти, творчі педагоги.         

Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 №1328 журнал внесено до Переліку фахових видань України з педагогіки та психології (до цього моменту журнал було внесено до переліку ВАК України з педагогіки постановою Президії ВАК України №1-95/6 від 06.10.2010 з психології - №1-05/7 від 10.11.2010).

Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, російська та англійська.

Програмні цілі (основні принципи) та тематична спрямованість: публікація матеріалів про наукові досягнення у галузі педагогічних, психологічних, медичних наук та охорони здоров’я, про досвід загальноосвітньої галузі та медичної галузі, організації наукової й освітньої роботи медичної галузі, організації наукової й освітньої роботи на наукових засадах.

Періодичність видання: чотири рази на рік.

“Наука і освіта» індексується у таких баз даних:

 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory