НАШІ АВТОРИ

 

 

Акімов Сергій Костянтинович, – старший викладач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні, Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ).

Березова Людмила Василівна, – здобувач лабораторії психології творчості, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України (Україна, м. Київ).

Бік Ксенія Володимирівна, – аспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна, м. Харків).

Бьйорг Брекке Сорског, – доктор психологічних наук, університет Ставангер, Коммуна Клепп в губернії (Норвегія). Bjørg Brekke Sørskog, Klepp Kommune (Norway, Stavanger).

Ваганова Наталія Аркадіївна, – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології творчості, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ).

Виноградов Павло Миколайович, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та формування, Російський державний педагогічний університет ім. А.І. Герцена (Росія, м. Санкт-Петербург).

Галкіна Олександра Олександрівна, – аспірант кафедри педагогічної та вікової психології, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (Україна, м. Одеса). 

Гаража Марія Володимирівна, – практичний психолог, ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» (Україна, м. Костянтинівка).

Головська Ірина Георгіївна, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса).

Головська Юлія Сергіївна, – аспірант кафедри теорії та методики практичної психології, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса).

Горгієнко-Мітрофанова Ія Володимирівна, – докторант, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Україна, м. Харків).

Грек Олена Миколаївна, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології Інституту психології, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса).

Dr. Nitza Davidovitch & Prof. Dan Soen, – Ізраїль.

Дегтяренко Тетяна Володимирівна, – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної педагогіки і психології, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (Україна, м. Одеса).

Джуринський Петро Борисович, – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спорта та допризовної підготовки, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса).

Долженкова Галина Григорівна, – пошукач, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса).

Зінченко Володимир Петрович, – доктор психологічних наук, професор Науково-дослідного університету «Вища школа економіки», академік РАО (Росія, м. Москва).

Каплунович Ілля Яковлевич, – кандидат психологічних наук, доцент, зав. кафедри психології Новгородського регіонального центру розвитку освіти (Росія, Великий Новгород).

Каплунович Світлана Михайлівна, – старший викладач, Санкт-Петербурзький державний університет сервісу та економіки (Новгородський філіал) (Росія, Великий Новгород).

Квасник Ганна Василівна, – аспірант кафедри психології ДонНУ, Донецький національний університет (Україна, м. Донецьк).

Кернас Андрій В’ячеславович, – пошукач, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса).

Клименко Ірина Вадимівна, – кандидат психологічних наук, асистент кафедри соціальної психології, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна, м. Київ).

Климович Маргарита Володимирівна, – директор Комунального вищого начального закладу «Бериславський педагогічний коледж» Херсонської обласної ради, аспірант кафедри педагогіки                  та психології Уманського державного  педагогічного університету ім. Павла Тичини (Україна, м. Берислав).

Коваленко Алла Борисівна, – доктор психологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна, м. Київ).

Корабльова Надія Степанівна, – доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної та практичної філософії, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна, м. Харків).

Костюченко Олена Вікторівна, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри індустрії моди КНУКіМ, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна, м. Київ).

Крамченкова Віра Олександрівна, – кандидат психологічних наук, доцент, Інститут післядипломної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна, м. Харків).

Крейдун Надія Петрівна, – кандидат психологічних наук, доцент, професор, завідувач кафедри прикладної психології, декан факультету психології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна, м. Харків).

Кременчуцька Маргарита Костянтинівна, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри клінічної психології, Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова (Україна, м. Одеса).

Кузнєцова Оксана Володимирівна, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та диференціальної психології, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (Україна, м. Одеса).

Латиш Наталія Михайлівна, – молодший науковий співробітник лабораторії психології творчості, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України (Україна, м. Київ).

Массанов Анатолій Вікторович, – доктор психологічних наук, професор кафедри педагогічної та вікової психології Інституту психології, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса).

Медведева Надія Віталіївна, – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології творчості, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (Україна, м. Київ).

Мельничук Ірина Валентинівна, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса).

Моляко Валентин Олексійович, – академік НАПН України, професор, доктор психологічних наук, завідувач лабораторією психології творчості, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (Україна, м. Київ).

Мукій Таїсія Володимирівна, – аспірантка, Українська інженерно-педагогічна академія (Україна, м. Харків).

Новікова Олена Володимирівна, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників, Університет менеджменту освіти (Україна, м. Донецьк).

Олефір Валерій Олександрович, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Українська інженерно-педагогічна академія, (Україна, м. Харків).

Періус Надія Василівна, – викладач, Педагогічний коледж ЧНУ ім. Ю.Федьковича (Україна, м. Чернівці).

Петрова Радміла Петрівна, – аспірант кафедри теорії та методики практичної психології, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса).

Поліванова Олена Євгеніївна, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна, м. Харків).

Помиткіна Любов Віталіївна, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри авіаційної психології Гуманітарного інституту, Національний авіаційний університет (Україна, м. Київ).

Прохоров Олександр Октябринович,  доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології, Казанський (Приволзький) федеральний університет (Росія, м. Казань).

Рейдар Кидланд, – викладач, Reidar Kydland (Норвегія).

Розіна Ірина Володимирівна, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології Інституту психології, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса).

Санніков Олександр Ілліч, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (Україна, м. Одеса).

Сергеєва Алла Володимирівна, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та диференціальної психології, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса).

Симоненко Світлана Миколаївна, – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса).

Ситнік Світлана Володимирівна, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса).

Соснюк Олег Петрович, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна, м. Київ).

Спірідонова Лідія Костянтинівна, – кандидат психологічних наук, доцент, Одеський державний економічний університет (Україна, м. Одеса).

Татьянчиков Андрій Олександрович, – аспірант кафедри психології, Донбаський державний педагогічний університет (Україна, м. Слов’янськ Донецької обл.)

Філенко Ігор Олександрович, – кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри практичної психології, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Україна, м. Харків).

Фролов Павло Дмитрович, – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідуючий лабораторії соціально-психологічних технологій, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (Україна, м. Київ).

Хуан Їнь – аспірантка, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, (Україна, м. Одеса).

Цибух Людмила Миколаївна, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (Україна, м. Одеса).

Цимбал Марина Василівна, – викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук, Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський Університет" (Україна, м. Чернівці).

Чебан Ольга Михайлівна, – викладач кафедри педагогічної та вікової психології ПНПУ імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса).

Черноватий Леонід Миколайович, – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна, м. Харків).

Чорновол-Ткаченко Ганна Олександрівна, – аспірант, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Україна, м. Харків).

Шевцова Яна Вікторівна, – аспірант, Херсонський державний університет (Україна, м. Херсон).

Шульга Валентина Василівна, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціології управління, Донецький державний університет управління (Україна, м. Донецьк).

Яворовська Любов Миколаївна, – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна, м. Харків).

Яновська Світлана Германівна, – старший викладач кафедри прикладної психології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна, м. Харків).

 

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ

 

Постановою ВАК України (від 15 січня 2003 р. №7-05/1) підвищено вимоги до фахових видань, внесених до переліків ВАК України, зокрема стосовно дотримання вимог, визначених постановою "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію" (п. 7 постанови ВАК України від 10. 02. 1999р. №1-02/3).

П.З. постанови передбачає наступне:

"Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та в подальші роки, лише наукові статті, де присутні такі необхідні елементи:

-  постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-  аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

-  формулювання цілей статті (постановка завдання, мета);

-  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Примітка: Авторам (за виключенням докторів наук та тих кандидатів наук, які не пройшли апробацію в ж. "Наука і Освіта") разом зі статтею пред'являти до редакції завірені:

-  у разі першої публікації – обов’язково рецензію-відгук спеціалістів у відповідній галузі науки (доктор наук чи кандидат наук):

-  виписку з протоколу засідання кафедри (лабораторії) про обговорення статті та рекомендацію її до друку.

 

Крім того до статті в журнал "Наука і освіта" додаються:

1. "Авторська довідка" – прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю), його відношення до науки: ступінь, звання; коли таких немає – "пошукач" чи "аспірант" із зазначенням наукового керівника (підпис і рекомендація до друку наукового керівника – обов’язкові), місце роботи автора, контактні телефони.

2. Назва статті, прізвище й ініціали автора англійською, російською та українською мовами, незалежно від того, якою з означених мов написана стаття.

3. Література до статті оформлюється за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 рік.

4. До статті додається номер УДК (взяти в науковій бібліотеці)

5. "Резюме"англійською, російською та українською мовами та ключові слова.

6. У кінці статті обов’язково має бути власноручний підпис автора.

7. Стаття має бути надрукована шрифтом "Times New Roman", 14 розмір, формат А 4, полуторний інтервал.

 

В разі недотримання означених вимог стаття публікуватися не буде.